Het kabinet wil een gedragscode en een verplichte vertrouwenspersoon op de werkvloer, om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te bestrijden. Maar criteria voor vertrouwenspersonen zijn er niet en dat zorgt voor problemen.

Door het ontbreken van een gedragscode verschilt het per bedrijf hoe er met een melding van grensoverschrijdend gedrag wordt omgegaan. Beleidsadviseur tegen seksuele intimidatie op de werkvloer Alie Kuiper pleit daarom voor een richtlijn waar iedere vertrouwenspersoon zich aan moet houden.

'Onafhankelijken deskundig'

Nu gebeurt het volgens de beleidsadviseur nog regelmatig dat de vertrouwenspersoon bij personeelszaken van het bedrijf werkt, of een familielid van de baas is, en dat verhoogt de drempel om melding te maken.

Een vertrouwenspersoon moet onafhankelijk en deskundig zijn staat in het wetsvoorstel, maar wat dat betekent wordt niet toegelicht.

Bekijk onder andere het interview met adviseur Alie Kuiper

Van regen in de dup

Uit eerder onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat 73 procent van de interne en 38 procent van de externe vertrouwenspersonen daar geen opleiding voor heeft gevolgd. Daardoor worden er volgens Kuiper vaak verkeerde adviezen gegeven en vallen de hulpzoekende mensen van regen in de drup. "Een EHBO'er moet ook weten wanneer hij een pleister moet plakken en wanneer hij de ambulance moet bellen."

Als er goede afspraken gemaakt worden over het vak van vertrouwenspersoon, dan staat de adviseur wel achter het verplichten van een vertrouwenspersoon op de werkvloer. Dan weet iedereen waar hij naartoe kan als het nodig is.

Grote verschillen

Omdat het nu vaak commerciële bureaus zijn die vertrouwenspersonen verhuren, wordt volgens Kuiper vaker gedacht vanuit de winst voor het bureau dan dat er wordt gezocht naar een passende oplossing voor de melding.

Daardoor worden kleine klachten soms groots onderzocht, omdat er geen richtlijn voor is maar hetzelfde incident kan ook een verschillende uitkomst hebben afhankelijk van het onderzoeksbureau. Een gedragscode kan dat voorkomen.

Bekijk ook

Het voorkomen van ongewenst gedrag

Als er een algemene gedragscode voor de werkvloer komt, worden deze thema's volgens Kuiper ook bespreekbare onderwerpen in het bedrijf. Als erover gesproken wordt tussen collega's, wordt het ook duidelijk wat wel en niet kan op de werkvloer.

Daarmee voorkom je volgens de beleidsadviseur een deel van het ongewenst gedrag, omdat de grenzen op voorhand duidelijk zijn.

Bekijk ook

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.