Ouders van kinderen op de basisschool staan in meerderheid achter de lerarenstaking. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 1031 ouders. De helft maakt zich zorgen om de kwaliteit van het onderwijs. Een deel ziet nu al een verslechtering.

Zes van de tien ondervraagde ouders met een kind op de basisschool (60 procent) heeft er begrip voor dat de leraren gaan staken op 6 november. Bijna de helft van de ouders (45 procent) ziet problemen door het lerarentekort op de school van hun kind. Ze denken dat dat niet op te lossen is met de 460 miljoen die het kabinet nu ter beschikking stelt.

Structureel meer geld

Volgens tweederde (63 procent) moet er structureel meer geld geïnvesteerd worden omdat de politiek jarenlang te weinig aandacht heeft gehad voor het onderwijs. Het geld moet vooral naar het verhogen van de salarissen van de leraren in het basisonderwijs om werken daar aantrekkelijker te maken.

EenVandaag peilde al eerder het draagvlak voor de stakingen in het onderwijs. Het draagvlak is nu ongeveer even hoog als bij de stakingen eind 2017 (62 procent), maar een stuk lager dan bij de eerste grote staking in september 2017 (85 procent).

Bart Vervoort is directeur van een basisschool in Amsterdam. Hij kan nét genoeg leraren voor de klas krijgen, maar een derde van zijn leraren is niet gekwalificeerd. Ondanks de 460 miljoen die erbij komt voor het onderwijs, gaat Vervoort tóch staken.

'Rupsjes nooitgenoeg'

40 procent van de deelnemende ouders zegt geen begrip voor de staking te hebben. Zij vinden dat er de afgelopen jaren wel genoeg geld naar het onderwijs is gegaan en noemen de leraren 'rupsjes nooitgenoeg.' Sommigen merken op dat er veel parttime gewerkt wordt in het onderwijs en dat het best zou helpen als leraren wat meer uren gaan werken.

Lees ook

Zorgen om kwaliteit onderwijs door slechter leerklimaat

De helft van de ouders (51 procent) maakt zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs op de basisschool van hun kinderen ten gevolge van het lerarentekort. Drie van de tien (29 procent) zeggen dat het onderwijs van hun kinderen daardoor de afgelopen jaren verslechterd is.

Ze bedoelen dan vooral dat het klimaat waarin de kinderen leren een stuk slechter is geworden. De klassen zijn groter, en dat geeft meer onrust. En dan helpt het niet als er een docent in opleiding of een klassenassistent voor de klas staat, die hebben gewoon nog niet de ervaring om daarmee om te gaan. En juist leerlingen die wat meer begeleiding nodig hebben worden daar de dupe van. Ook merken ouders op er weinig tijd meer is om wat breder te leren: het gaat vooral om kernvakken als rekenen en taal, maar zingen, tekenen en ICT schiet er snel bij in.

Uitslagen ouders over lerarenstaking en kwaliteit onderwijs

Ouders willen zelf geen actie voeren

In het onderzoek werd ook de vraag voorgelegd of de ouders zelf actie willen ondernemen om de leraren te steunen in hun acties tegen het lerarentekort. Dit blijkt nauwelijks het geval. De ouders die wel iets willen doen zijn vooral van plan de leraren te ondersteunen op sociale media.

Lees ook

Meeste kiezers willen structurele investeringen

EenVandaag ondervroeg totaal ruim 19.000 mensen. Van hen heeft 58 procent begrip voor de lerarenstaking. Ook zij vinden de eenmalige investering die het kabinet nu heeft toegezegd niet genoeg: 59 procent wil structureel meer geld voor het onderwijs.

De achterban van alle grote politieke partijen is in meerderheid voor structureel meer investeren; alleen bij VVD vindt grootste groep dat voldoende is geïnvesteerd, en bij CDA is de meerderheid klein.

VVD: voldoende geïnvesteerd 50%, structureel meer investeren: 39%

PVV: voldoende geïnvesteerd 28%, structureel meer investeren: 58%

FVD: voldoende geïnvesteerd 24%, structureel meer investeren: 67%

CDA: voldoende geïnvesteerd 34%, structureel meer investeren: 53%

D66: voldoende geïnvesteerd 15%, structureel meer investeren: 76%

GroenLinks: voldoende geïnvesteerd 9%, structureel meer investeren: 84%

SP: voldoende geïnvesteerd 29%, structureel meer investeren: 64%

PvdA: voldoende geïnvesteerd 25%, structureel meer investeren: 69%

CU: voldoende geïnvesteerd 28%, structureel meer investeren: 64%

50PLUS: voldoende geïnvesteerd 30%, structureel meer investeren: 56%

info

Over het onderzoek

Het onderzoek is gehouden op 3 en 4 november 2019. Aan het onderzoek deden 19.203 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee, waaronder 1031 ouders met een kind op de basisschool. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Het Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 leden. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen.

Lees ook

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.