radio LIVE tv LIVE
meer NPO start
EenVandaag Opiniepanel

Wat is het EenVandaag Opiniepanel?

Het Opiniepanel is het online onderzoekspanel van het programma EenVandaag. Je kunt je mening geven over actuele onderwerpen, zoals de coronacrisis, het kabinet, de gezondheidszorg, racisme en hoe je denkt over Nederland. Het Opiniepanel bestaat uit ruim 80.000 leden, afkomstig uit alle delen van de bevolking en gespreid over het hele land. De uitslagen worden gepubliceerd in de televisie- en radio-uitzendingen van EenVandaag en via onze website en socialmediakanalen.

Jouw mening telt! 

Als actualiteitenprogramma wil EenVandaag meer brengen dan alleen de achtergronden bij het nieuws. We willen mensen ook betrekken bij en laten deelnemen aan het politieke en maatschappelijke debat. Met het EenVandaag Opiniepanel zetten we de mening van tienduizenden mensen op één en presenteren we die mening niet alleen aan meer dan een miljoen kijkers, maar ook aan beleidsmakers en politici.

Hoe werkt het?

Mensen die panellid willen worden, vullen bij aanmelding een aantal persoonlijke gegevens in. Hierdoor kunnen we onze onderzoeken representatiever maken. Ook is het mogelijk, als de actualiteit daarom vraagt, om aparte groepen in het panel te benaderen. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers in de gezondheidszorg, leden van een bepaalde politieke partij of ouders met kinderen. Voor ons als actualiteitenprogramma is het Opiniepanel niet alleen een draagvlakmeting die nieuws oplevert of die bijzondere verhalen van deelnemers voor het voetlicht brengt. Het levert ons ook nieuwe journalistieke invalshoeken voor reportages en soms zelfs hele series van reportages. Door jouw deelname telt niet alleen de mening van de meerderheid, maar ook die van de minderheid. Je kunt je hier aanmelden als panellid.

Over onze onderzoeken

De uitslagen van onze onderzoeken zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Gemiddeld doet 50 procent van de ondervraagden mee aan een onderzoek.

Privacy

Wat jouw rechten zijn en hoe we zorgvuldig met jouw gegevens omgaan kun je lezen in ons Privacy Statement.

Meer informatie over het Opiniepanel en onze onderzoeken kun je vinden bij Veelgestelde vragen.

Raad van Advies

De redactie van het EenVandaag Opiniepanel wordt bij het uitvoeren van onderzoek terzijde gestaan door een Raad van Advies bestaande uit:

Prof. Joop van Holsteijn

Prof. Joop van Holsteijn is neerlandicus en politicoloog. In 1994 promoveerde hij op 'Het woord is aan de kiezer', over verkiezingen en stemgedrag aan de hand van open vragen. Hij ontving hiervoor de Jaarprijs Politicologie 1995.

Momenteel is hij als hoogleraar Politiek Gedrag en Onderzoeksmethoden verbonden aan het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich vooral op verkiezingen en kiesgedrag, politieke partijen, en de publieke opinie.

Prof. Jelke Bethlehem

Jelke Bethlehem is emeritus hoogleraar in de Survey-Methodologie bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Van 1978 tot 2014 werkte hij bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hij was daar deskundige op het terrein van survey-onderzoek. Dat is het hele gebied van het opzetten, uitvoeren en analyseren van enquêtes. In het verleden heeft hij leiding gegeven aan de ontwikkeling van programmatuur voor computergestuurd enquêteren (het Blaise Systeem). Ook deed hij wetenschappelijk onderzoek gericht op het corrigeren van de uitkomsten van enquêtes voor het optreden van non-respons.

Hij is expert op het gebied van online-onderzoek. Op zijn website peilingpraktijken.nl volgt hij kritisch de berichtgeving in de media over surveys en peilingen. Hij is (mede)auteur van diverse boeken over zijn vakgebied: Applied Survey Methods (2009), Handbook of Nonresponse in Surveys (2011), Handbook of Web Surveys (2012) en Understanding Public Opinion Polls (2018).

Prof. dr. Tom van der Meer

Prof. Dr. Tom van der Meer is hoogleraar Politicologie, in het bijzonder Legitimiteit, Ongelijkheid en Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet voornamelijk onderzoek naar politiek vertrouwen, kiesgedrag (electorale volatiliteit), politieke socialisatie, en sociaal kapitaal (burgerparticipatie, etnische diversiteit).

Hij is redacteur van het Handbook on Political Trust (2017) en publiceerde in 2017 het boek ‘Niet de kiezer is gek’. Daarnaast is hij mede-oprichter en redacteur van de weblog StukRoodVlees.nl, dat politicologisch onderzoek koppelt aan de actualiteit.

Van der Meer is sinds 2015 co-directeur van het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) en Lokaal Kiezersonderzoek (LKO).

Tom van der Meer