Ouders van kinderen op de basisschool staan nog steeds achter de stakingen in het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 1400 ouders. Net als in november heeft zes van de tien ouders (57 procent) begrip voor de leraren.

Op 30 en 31 januari staken de leraren opnieuw voor een lagere werkdruk, meer collega's en minder verschil in salaris tussen het basis- en voortgezet onderwijs. Bij de eerste staking in september 2017 steunde 85 procent van de ouders de staking. Sindsdien heeft het kabinet flink wat geld voor het onderwijs uitgetrokken en liep de steun terug naar 60 procent bij de vorige staking in november 2019. Die is nu, twee maanden later en nog een salarisverhoging verder, ongeveer gelijk met 57 procent.

Kinderen lijden onder werkdruk leraren

Veel ouders vinden het wel vervelend dat ze weer opvang moeten regelen. Maar ze nemen de staking voor lief omdat volgens hen de échte problemen in het onderwijs nog niet opgelost zijn. Het is mooi dat de salarissen wat omhoog zijn gegaan, maar de werkdruk blijft onverminderd hoog. Hun kinderen zitten vaak in grote klassen waardoor het onmogelijk is alle kinderen de aandacht te geven die ze nodig hebben.

Zeven van de tien ondervraagde ouders (71 procent) vinden dat het kabinet structureel meer geld moet investeren. Dat zou dan nu in de eerste plaats naar de verlaging van de werkdruk van de leraren moeten gaan.

Mijn zoon zit in een klas van 35 kinderen.  Ik kan mij heel goed voorstellen hoe gestrest de lerares 's avonds is. En dan moet ze nog nakijken en administratie doen. 

Genoeg salarisverhoging

Niet alle ouders staan achter de staking. Een groep van 42 procent zegt hier geen begrip voor te hebben. Zij vinden dat de leraren hun punt wel gemaakt hebben en menen dat de zij nu genoeg geld hebben gehad.

"Als ouder met kinderen op de basisschool ben ik de stakingen helemaal zat. Steeds opvang regelen of vrij nemen. 4,5 procent is een hogere loonsverhoging dan wat ik in jaren op mijn werk heb gekregen", zegt een ouder in het onderzoek.

Moeten leraren meer uren werken?

Volgens sommige ondervraagden kunnen onderwijzers zelf ook helpen om het lerarentekort te verkleinen door meer uren te gaan werken. Veel leraren werken nu parttime. Is het een oplossing als leraren minimaal 32 uur moeten gaan werken?

De grootste groep ouders (58 procent) vindt van niet. Zij vrezen dat de druk op de leraren hierdoor nog verder toe zal nemen omdat ze dan nóg meer werk moeten verrichten. Bovendien kun je mensen niet verplichten om meer te werken. Een derde (33 procent) vindt dit wel een goed idee en denkt dat het goed is voor de leerlingen om steeds hetzelfde gezicht voor de klas te hebben.

Presentatie resultaten onderzoek lerarenstaking

Draagvlak voor staking onder publiek loopt licht terug

Naast de ouders ondervroeg EenVandaag ook 24.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. Hier heeft 53 procent begrip voor de staking. Dat is een lichte daling ten opzichte van de vorige peiling in november 2019, toen stond nog 58 procent achter de leraren. Bij de eerste stakingen in september 2017 steunde tweederde (65 procent) de stakingen.

44 procent heeft nu geen begrip voor de staking. Zij vinden dat er nu wel voldoende in het onderwijs geïnvesteerd is. Volgens hen zijn andere sectoren, zoals de zorg of de politie nu aan de beurt om er geld bij te krijgen.

Lees ook

info

Over het onderzoek

Het onderzoek is gehouden van 23 tot 27 januari 2020. Aan het onderzoek deden 23.916 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee, waaronder 1443 ouders met een kind op de basisschool. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Het Opiniepanel bestaat uit 65.000 leden. Panelleden krijgen ongeveer een keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen.

Lees ook

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.