90 procent van de ouders met kinderen onder de 18 jaar lezen hun kinderen regelmatig voor. De helft (47 procent) stopte daarmee voordat hun kind 7 jaar oud was. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 2.400 ouders.

Het onderzoek werd uitgevoerd in de week waarin de nominaties voor de NS Publieksprijs bekend worden gemaakt. Vanavond wordt duidelijk welke 6 boeken kans maken op de boekenprijs.

'Helpen om fantasie te stimuleren'

Driekwart (75 procent) van ouders met kinderen tot 18 jaar leest of las hun kinderen dagelijks voor. Nog eens 15 procent doet of deed dat wekelijks. Dus bijna alle ouders (90 procent) lezen of lazen hun kinderen regelmatig voor.

"Het is een mooi ritueel om de dag mee af te sluiten, een echt moment van mij en mijn kinderen. Het is een gezellig moment samen, net voor het slapengaan", schrijft een deelnemer aan het onderzoek. "Ik hoop dat mijn kind daardoor ook interesse in het lezen van boeken krijgt, ik denk dat ik hem hiermee help om zijn fantasie en woordenschat te stimuleren."

Op jonge leeftijd stoppen met voorlezen

Toch stoppen veel ouders op redelijk jonge leeftijd al met voorlezen. De helft (47 procent) is daar al mee gestopt voordat het kind 7 werd. Dus als het kind in groep 3 zit en net zelf een beetje begint met lezen.

Ruim een kwart houdt ermee op als de kinderen 7 of 8 jaar oud zijn. Volgens veel ouders omdat hun kind het dan wel zelf kan, of omdat kinderen het voorlezen stom beginnen te vinden. Een kleine groep ouders leest nog voor als de kinderen ouder dan 10 zijn.

Tot welke leeftijd heb je je kind(eren) voorgelezen?

'Voorlezen is enorm waardevol'

"We zien heel duidelijk dat lezen letterlijk met de paplepel wordt ingegoten", vertelt Janneke Siebelink van de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). "Dat is enorm waardevol: van boeken word je leuker, slimmer en gezonder."

"Het is zonde dat het aantal ouders dat met regelmaat voorleest vanaf 7 jaar rap afneemt, want voorlezen heeft heel veel voordelen. Voorlezen verrijkt de taal van een kind, iets wat ze hun hele verdere leven bij zich dragen."

Leescirkel van generaties

Volwassenen die vroeger door hun ouders zijn voorgelezen, lezen nu ook vaker. Van wie zelf is voorgelezen zegt 4 op de 5 (79 procent) nu zelf minstens 1 keer per jaar een boek te lezen. Van de mensen die aangeven dat hun ouders lezen niet belangrijk vonden, is dat 61 procent.

"Je hebt te maken met een leescirkel; een lezende volwassene zorgt voor een lezend kind", legt Siebelink uit. "In gezinnen waar ouders hun kinderen van kleins af aan meegeven dat lezen leuk is en welke meerwaarde boeken hebben, zien we dat kinderen op latere leeftijd ook meer plezier aan lezen hebben en vaker een boek pakken."

Bekijk ook

Stimuleren om te lezen

"Het is enorm waardevol dat ouders hun kinderen stimuleren om te lezen", vervolgt ze. "Dat stimuleren van lezen kan bewust: door meer voor te lezen en dat ook als de kinderen groter zijn vol te houden, met de kinderen naar bieb of boekhandel te gaan en ze boeken aan te reiken als ze zelf kunnen lezen."

Het werkt volgens haar ook door als ouder zelf het goede voorbeeld te geven en een boek op te pakken om in het bijzijn van kinderen te lezen. "Dan zien kinderen dat boeken voor alle leeftijden zijn en bijvoorbeeld voor ontspanning kunnen zorgen."

info

Over dit onderzoek

Het onderzoek (pdf) is gehouden van 7 tot en met 12 oktober 2022. Aan het onderzoek deden 27.334 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee, waaronder 2.389 ouders met kinderen onder de 18 jaar.

Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk: leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Het Opiniepanel bestaat uit 80.000 leden.