Het EenVandaag Opiniepanel peilt sinds het begin van de corona-uitbraak hoe er over de uitbraak wordt gedacht. De 65.000 leden van het panel geven wekelijks een beeld van hoe zij de huidige crisis beleven. We vatten samen wat het meest opvalt.

Sinds het begin van de peilingen zijn de zorgen toegenomen. Waar 30 procent zich zorgen maakte toen het virus zich nog alleen in China bevond, is dat meer dan verdubbeld nu het virus in Nederland voor grootschalige besmettingen zorgt. Opvallend is dat de zorgen tussen 25 februari en 2 maart ineens daalden. Dit komt grotendeels door de informatiecampagne van de overheid. Veel mensen voelden zich gerustgesteld door de uitgebreide aandacht in de media, zoals de speciale uitzendingen van de NOS en RTL over feiten en fabels. Nu het coronavirus steeds meer Nederlanders treft, maakt bijna iedereen zich zorgen.

Vertrouwen in de overheid

Met de zorgen stijgt ook het vertrouwen in de overheid. Vier van de vijf ondervraagden heeft er vertrouwen in dat de Nederlandse overheid de uitbraak van het virus goed aanpakt.

Wel daalde het vertrouwen licht naarmate het virus dichterbij kwam op 25 februari, en toen het eerste pakket vergaande maatregelen aangekondigd werd, op 12 maart. Vooral het openhouden van basis- en middelbare scholen veroorzaakte toen verdeeldheid. De huidige strenge maatregelen worden wel massaal gesteund.

Maatregelen

Voordat de overheid maatregelen aankondigde, namen mensen zelf al het zekere voor het onzekere. De handen werden vaker grondig gewassen, men hield afstand tot hoestende en niezende mensen en handen schudden als begroeting werd achterwege gelaten, al voordat de regering dat adviseerde.

Ook werden er steeds meer aanpassingen gedaan in het openbare leven. Op 2 maart was er nog weinig sprake van het vermijden van het openbaar vervoer (14 procent), nu de meerderheid thuiswerkt geeft 62 procent aan liever niet meer de trein, bus of tram te pakken. In diezelfde periode steeg het aantal ondervraagden dat drukke plekken mijdt van 24 procent naar maar liefst 90 procent.

In bijna alle gemeenten in Nederland is inmiddels wel iemand positief getest op het coronavirus. Met de toename van het aantal besmettingen stijgt bij mensen ook de angst om zelf ziek te worden. Toch maakt nog een op de drie (36 procent) zich daar niet druk om.

Lees ook

info

Over de onderzoeken

De onderzoeken zijn gehouden tussen 25 januari en 26 maart 2020. Aan de onderzoeken deden telkens gemiddeld 19.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. De onderzoeken zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Het Opiniepanel bestaat uit 65.000 leden. Panelleden krijgen normaliter ongeveer een keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.