Eén op de drie mannen (32 procent) is voorzichtiger geworden met opmerkingen en grapjes die als seksueel getint kunnen overkomen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Vooral jonge mannen passen hun gedrag aan.

EenVandaag vroeg 29.000 mannen en vrouwen of zij hun gedrag aangepast hebben sinds de komst van de #MeToo-beweging eind 2017 en recenter de discussie rond The Voice of Holland. Een deel heeft dat inderdaad gedaan. Ook hebben vier van de tien ondervraagde ouders met hun kinderen gesproken over de uitzending van BOOS.

Vrouwen niet per ongeluk kwetsen

De mannen die voorzichtiger zijn geworden, letten nu extra goed op hun eigen gedrag naar vrouwen toe. Sommigen vinden het een goede ontwikkeling om zich wat terughoudender op te stellen om vrouwen niet per ongeluk te kwetsen.

"Ik ben me nu heel bewust van wat ik zeg en doe. En dat is maar goed ook. Als ik nu een compliment wil maken vraag ik eerst even of dat kan", zegt een man daarover.

Kassa met een man

Maar de meesten worstelen met hun voorzichtige gedrag en vinden het wat geforceerd overkomen. "Ik raak gemakkelijk mensen aan, zonder bijbedoelingen. Vroeger voelde dat volstrekt normaal, maar wat tegenwoordig normaal is, is voor iedereen verschillend en bij sommigen zo beladen. Ik ben nu afstandelijk en helaas minder spontaan."

Meerdere mannen schrijven dat ze het contact met vrouwen bewust beperken. Omdat ze een beetje bang zijn om iets verkeerd te doen, of om daarop aangesproken te worden. "Ik probeer bewust jonge dames niet meer aan te kijken, maar langs ze heen te kijken", schrijft iemand. "Als een (onbekende) vrouw mij op straat aanspreekt negeer ik haar. Als ik in de winkel wil afrekenen zoek ik een kassa met een man", zegt een ander.

Bekijk ook

Partner zoeken lastiger

Vooral jonge mannen in het onderzoek, onder de 35 jaar, zijn bewust bezig met hun gedrag. Van hen zegt 43 procent dat ze voorzichtiger geworden zijn met opmerkingen en grapjes die verkeerd kunnen vallen. Wel hebben ze daar vaak gemengde gevoelens bij, omdat het volgens hen zo een stuk lastiger wordt om serieus een partner te zoeken.

"Voor mij is het duidelijk dat het aanraken of het plaatsen van seksueel getinte opmerkingen grensoverschrijdend zijn als mijn gedachten dat daarbij ook zijn", vertelt een jonge man. "Maar het wordt zo wel lastig voor jonge jongens om iets 'te proberen' bij meisjes. Dat is toch nodig om de soort in stand te houden."

'Normaal doen en een beetje leuk houden'

De meeste ondervraagde mannen zijn niet van plan om zich voorzichtiger te gaan gedragen. 36 procent zegt dat ze al heel voorzichtig waren. Een kwart (27 procent) vindt het niet nodig of zelfs overdreven. Zij benadrukken dat de omgang tussen mannen en vrouwen niet te krampachtig moet worden.

Excessen moeten bestreden worden, maar verder zou het fijn zijn als we 'normaal en een beetje leuk' met elkaar blijven omgaan, vinden deze deelnemers. Een man schrijft: "Ik heb mijn gedrag niet veranderd, maar het lijkt er tegenwoordig op dat we voorzichtig moeten zijn met natuurlijk gedrag."

Bekijk ook

Eigen grenzen trekken

Een deel vindt de huidige discussie over grensoverschrijdend gedrag ronduit doorslaan. "Ik vind de discussie soms terecht en vaak overdreven. Dat is een symptoom in de hele samenleving, want niemand kan nog iets van een ander hebben en voelt zich al snel onheus bejegend."

Zij kiezen ervoor om hun eigen grenzen te trekken. "Ik maak nog steeds soms seksueel getinte grapjes en vind dat dat nog steeds moet kunnen. Als je alles af moet wegen of je dat wel kunt zeggen zonder iemand te kwetsen, dan kun je nooit iets meer zeggen."

Gijs Rademaker presenteert de uitslagen van het onderzoek over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Vrouwen passen gedrag niet aan

De vrouwen in het onderzoek zien over het algemeen geen reden om hun gedrag aan te passen. Ze zeggen toch al niet veel seksueel getinte grapjes en opmerkingen te maken.

Een kleine groep vrouwen (13 procent) zegt nu voorzichtiger te zijn. Dat betrekken ze ook op hun eigen uitstraling. "Heel erg letten op wat voor kleding ik draag, oogcontact vermijden, daar ben ik wel bewust meer bezig." Een deel van de vrouwen is het met de mannen eens die vinden dat de omgangsvormen nu te voorzichtig worden.

Bekijk ook

Belangrijke rol voor ouders

In het onderzoek kregen alle deelnemers de vraag wat er volgens hen moet gebeuren om seksueel grensoverschrijdend gedrag terug te dringen. Bewustwording bij kinderen wordt het meest genoemd. In de eerste plaats moeten ouders hun kinderen respect voor anderen bijbrengen en leren om grenzen te stellen en te herkennen. De meeste ondervraagde ouders zijn het gesprek met hun tieners (10-18 jaar) al aangegaan.

De helft (51 procent) had dit al gedaan voor de uitzending van BOOS over The Voice. Vier van de tien (38 procent) ouders bespraken het onderwerp (ook) naar aanleiding van deze uitzending. Een moeder vertelt: "We kijken altijd naar The Voice. De vraag kwam dus vanzelf waarom het niet meer werd uitgezonden. We hebben aangegeven dat het niet goed was wat deze mensen gedaan hebben. En we hebben uitgelegd hoe je iemand met respect behandelt."

Verplicht lespakket op scholen

Ook voor scholen ligt er een taak, vinden de deelnemers. Nu zijn scholen wel verplicht om seksuele voorlichting te geven, maar kunnen ze zelf bepalen hoe ze dat doen en of ze daarbij grensoverschrijdend gedrag behandelen.

Driekwart (75 procent) vindt dat te vrijblijvend en pleit voor een verplicht lespakket over seksueel grensoverschrijdend gedrag dat op alle scholen hetzelfde is. Zowel bij vrouwen (85 procent) als bij mannen (66 procent) is een duidelijke meerderheid voor zo'n verplichting.

Bekijk ook

info

Over het onderzoek

Het onderzoek is gehouden van 31 januari tot en met 4 februari 2022. Aan het onderzoek deden 28.673 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk: leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Het Opiniepanel bestaat uit 70.000 leden.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.