9 van de 10 werknemers die nu thuiswerken willen dit ook na de coronacrisis (deels) blijven doen. Slechts 1 op de 10 wil weer helemaal naar kantoor. Veel ondernemers staan positief tegenover blijven thuiswerken, maar denken dat het ook problemen geeft.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag over werken na coronatijd. Aan het onderzoek deden ruim 5000 werknemers in loondienst mee die de afgelopen maanden (deels) thuis gewerkt hebben. Ook 260 ondernemers van bedrijven waar nu thuis wordt gewerkt vulden het onderzoek in.

Lekker flexibel

Veruit de grootste groep deelnemers (88 procent) wil niet meer terug naar een hele week op kantoor. Driekwart (77 procent) wil graag deels thuis en deels op kantoor werken als er geen coronamaatregelen meer nodig zijn. Nog eens 11 procent zou dan het liefst helemaal thuis willen werken. Volgens hen is in coronatijd wel gebleken dat je in veel banen prima kunt thuiswerken.

Zij willen de voordelen van het thuiswerken nu niet meer opgeven. Veel mensen zijn blij met de flexibiliteit die het thuiswerken biedt en hebben een betere balans tussen werk en privé gekregen. "Even een wasje doen, even mijn dochter naar de tandarts brengen, dat geeft zoveel rust", schrijft een werkende moeder.

Bekijk ook

Thuis productiever

Ook kunnen ze zich thuis beter concentreren omdat ze niet worden afgeleid door collega's in een lawaaiige kantoortuin. De helft van de thuiswerkers denkt dat ze achter de keukentafel productiever zijn (53 procent) dan op het werk. Een kwart denkt even productief te zijn als op de werkplek (25 procent).

Slechts één op de tien van de ondervraagde werknemers (11 procent) wil na corona weer de hele week terug naar de werkplek. Zij hebben geen goede werkplek thuis of missen het contact met de collega's teveel. Eén op de vijf deelnemers (20 procent) zegt productiever te zijn op het werk.

Hybride werken gaat lukken

De verwachting is dat er vanaf nu meer 'hybride' gewerkt gaat worden. Op dezelfde dag werken sommige collega's dan op de werkplek en andere vanuit huis. Dat betekent bijvoorbeeld dat een deel fysiek bij een vergadering aanwezig is, en een ander deel digitaal inbelt. Veruit de meeste werknemers in het onderzoek zijn hier enthousiast over. Acht van de tien (81 procent) denken dat dit goed gaat in de praktijk bij hun eigen organisatie.

Omdat ze zo graag willen thuiswerken, gaan ze hard hun best doen om dit te laten slagen. "De techniek en de wil is er. Het vergt misschien wat aanpassing, maar ik ga voor die mix", zegt een werknemer. Een kleine groep (12 procent) denkt dat hybride werken wel lastig wordt. Zij zijn bang dat er ongelijkheid en irritatie ontstaat tussen de collega's die wel en die niet op het werk komen.

Bekijk ook

Werkgevers zien bezwaren

De meeste ondervraagde werkgevers staan wel positief tegenover het hybride werken, maar zij zien meer beren op de weg dan de werknemers. 6 van de 10 verwachten (62 procent) dat dit gaat lukken in hun eigen bedrijf. 3 van de 10 (29 procent) verwachten dat dit in hun onderneming geen succes gaat worden.

Veel ondernemers vinden dat er meer bereikt wordt als alle werknemers fysiek bij elkaar zijn. "Dan krijg je een hele andere groepsdynamiek. Meer creativiteit. Als de helft thuis zit hangt die er maar een beetje bij." Ook vinden ze samenkomen belangrijk voor de binding met het bedrijf.

Wettelijk recht op thuiswerken

Nu thuiswerken steeds normaler wordt, vinden D66 en GroenLinks dat het recht op thuiswerken in de wet vastgelegd moet worden. Eerder dit jaar dienden ze hier een initiatiefwetsvoorstel voor in. Nu kun je als werknemer wel een verzoek voor thuiswerken indienen, maar je kunt het niet afdwingen, de werkgever beslist uiteindelijk.

De werknemers in het onderzoek zijn verdeeld over zo'n wet. De helft (53 procent) is hier wel voorstander van. De andere helft vindt het te ver gaan om het recht op thuiswerken in een wet te verankeren (40 procent) of weet het niet (7 procent). Zowel voor- als tegenstanders denken dat je thuiswerken eigenlijk het beste in goed overleg met je werkgever kan organiseren. De meeste ondervraagde werkgevers zijn tegen zo'n wet. Ook zij regelen het liever in overleg.

Joyce Boverhuis presenteert de resultaten van het onderzoek onder werkgevers en werknemers.
info

Over het onderzoek

Het onderzoek is gehouden tussen 7 en 9 juli 2021. Aan het onderzoek deden 5285 werknemers in loondienst en 262 werkgevers mee die de mogelijkheid hebben om thuis te werken. De uitslagen zijn onderdeel van een groter onderzoek over werken in coronatijd, hieraan deden in totaal 22.093 deelnemers mee.

Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk: leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 70.000 leden.

Bekijk ook