Er is meer draagvlak in de samenleving dan in de Tweede Kamer voor de nieuwe donorwet van Pia Dijkstra. Dat blijkt uit een peiling van EenVandaag onder 14.000 mensen die vandaag gehouden werd.

De grootste groep (52%) geeft aan voorstander van de nieuwe wet te zijn. Vier van de tien ondervraagden (41%) is er tegen en 7% weet het niet.

EenVandaag peilde de afgelopen jaren regelmatig het draagvlak voor actieve donorregistratie. Een kleine meerderheid gaf steeds aan hier voorstander van te zijn. In februari van dit jaar was dat 58 procent Ook het nieuwe wetsvoorstel dat vorige week in de Tweede Kamer werd aangenomen kan dus rekenen op steun.

In de nieuwe wet wordt iemand die zich na herhaalde oproepen niet laat registreren automatisch orgaandonor. Dat betekent dat deze persoon geen bezwaar heeft om orgaandonor te zijn tenzij een nabestaande aangeeft dat deze persoon dat echt niet wil.

Meer inschrijvingen

De nieuwe wet maakt veel los bij de groep mensen die tot vorige week hun keuze nog niet kenbaar hadden gemaakt in het Donorregister. Zij voelen nu de behoefte om hun keuze alsnog vast te leggen. 42 procent van de ondervraagden in deze groep zegt dit in de afgelopen week al gedaan te hebben of dit serieus van plan te zijn. Nog eens een derde (34%) van de deelnemers overweegt om hun voorkeur te laten vastleggen. Een kwart (24%) doet niets en wordt automatisch donor als de wet door de Eerste Kamer is.

 De ondervraagde mensen die zich nu nieuw laten registreren of dat overwegen willen vooral vastleggen dat zij hun organen niet ter beschikking stellen (55%). Voor één op de 5 (21%) geldt dat zij willen aangeven dat een nabestaande de keus mag maken. 7 Procent wil laten registreren dat zij hun organen wel ter beschikking willen stellen.

Uitschrijven?

Een kleine groep deelnemers zegt dat zij tot vorige week als orgaandonor geregistreerd stonden maar zich nu willen uitschrijven of hun keuze veranderen of dat zelfs al gedaan hebben.

Veel ondervraagden geven aan dat ze zich door alle aandacht rondom de nieuwe wet meer in de zaak verdiept hebben en van mening veranderd zijn. Ook vinden zij dat de overheid niets te zeggen heeft over hun lichaam en dat dat raakt aan hun recht op zelfbeschikking.

Over het onderzoek 

Aan het onderzoek deden 14.000  leden van het EenVandaag Opiniepanel mee.

Het onderzoek is gehouden op 16 september 2016.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.

De software is van Vision Critical.

Download

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.