Een glasbak, een papierpak, een container voor plastic, een gft-bak en dan ook nog een ordinaire prullenbak: het is een hele organisatie maar het netjes scheiden van afval zit bij veel Nederlanders in het systeem. Toch blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 20.000 leden van het Opiniepanel dat veel mensen hun afval wel gescheiden in willen leveren, maar dat dat niet lukt omdat de gemeente het te moeilijk maakt.

Omdat EenVandaag 25 jaar bestaat, mogen de panelleden kiezen welke items zij graag in EenVandaag willen zien. Meerdere mensen schreven ons over problemen met afvalscheiding in hun gemeente. Deze verhalen staan niet op zichzelf.

Eenderde (35 procent) van de deelnemers aan het onderzoek onder het Opiniepanel vindt dat zijn gemeente te weinig doet om afval scheiden mogelijk te maken. De bakken staan te ver van huis, zijn er helemaal niet of worden niet tijdig geleegd. “Ik woon in een flat, heb dus geen bakken in de tuin. Voor plastic moet ik naar de gemeente, glas in het centrum, papier naar de school, voor groen naar het industriegebied. Teveel gedoe en bovendien heb ik geen auto om het groen in te vervoeren. Het moet dus wel bij het restafval."

Afval scheiden

Acht op de tien (79 procent) deelnemers vinden afval scheiden belangrijk, vooral omdat het hergebruik mogelijk maakt en daarom goed voor het milieu is. De grootste groep (59 procent) scheidt dan ook vrijwel al hun afval.

Een derde (32 procent) doet dat deels, een op de tien (10 procent) scheidt hun afval helemaal niet. In die laatste groepen zitten sceptici die denken dat afval gescheiden inleveren geen zin heeft omdat ‘alles uiteindelijk toch op één hoop komt.’

Ook zijn er mensen die het ‘teveel gedoe’ vinden om hun vuilnis gescheiden in te leveren of die te weinig ruimte hebben in huis. En er is dus een groep die te weinig mogelijkheden heeft om afval weg te brengen.

Onderzoek van het Opiniepanel over afvalscheiding.

Papier wordt meest gescheiden

Mensen bij wie afval aan huis wordt opgehaald, scheiden ook vaker afval. Rest-, gft-afval, plastic leveren ze apart in. Mensen bij wie afval niet aan huis wordt opgehaald, gooien die dingen vaker op een hoop. Papier is een uitzondering: dat levert ook de groep bij wie dat niet aan huis wordt opgehaald, vaak apart in bij een inzamelpunt. 

over dit onderzoek
clock 04-10-2018 09:27

Aan het onderzoek deden 20.143 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats op 24 en 25 september 2018. De uitslag van het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

LEES HIER HET HELE RAPPORT: