Binnenkort mogen mensen in Rotterdam hun plastic in de gewone zak gooien. In de stad zijn namelijk machines in gebruik genomen die plastic achteraf uit afval scheiden. We vroegen leden van het Opiniepanel of het ze lukt om al hun afval zelf te scheiden.

De helft (48 procent) zegt dat het een onmogelijke opgave is om al hun afval te scheiden.

Ruimtegebrek of gedoe

Ruimte in huis is daar een van de oorzaken van: "Dan moet ik vier aparte vuilnisbakken in mijn appartement of op het balkon hebben, en daarnaast nog textiel, batterijen, glas en lege flessen. Het kan hoor, maar dan past alleen m'n bed er nog bij."

Ook vinden sommige deelnemers het 'gedoe' om hun afval te scheiden en geven ze aan dat ze niet genoeg mogelijkheden hebben om hun afval gescheiden weg te brengen.

Waar je woont speelt een rol

46 procent zegt vindt het niet onmogelijk om al je afval te scheiden. Maar waar en hoe je woont, speelt daarbij een rol. Kliko's in de tuin zijn de beste stimulans: mensen bij wie het afval aan huis wordt opgehaald, scheiden hun afval het vaakst. Restafval, gft-, papier en soms plastic, worden door die groep apart ingezameld.

Mensen die hun afval zelf weg moeten brengen, bijvoorbeeld omdat ze in een flat wonen, gooien die dingen vaker bij elkaar. Papier is daarop de uitzondering, dat wordt ook door veel mensen zonder kliko in de tuin apart ingeleverd.

'Gemeente moet meer doen'

Afval scheiden wordt voor Rotterdammers dus iets makkelijker, maar de meeste gemeenten hebben zulke machines nog niet. Eén op de drie (35 procent) vindt dat hun gemeente meer moet doen om het makkelijk te maken om afval gescheiden in te leveren.

Ze vinden vooral dat er meer afvalbakken moeten komen en dat die bakken dichter bij hun huis en dichter bij elkaar moeten komen. En de openbare bakken moeten groter en vaker worden geleegd door de gemeente: "Bakken zitten overvol, dan wordt je 'verplicht' om iets in de verkeerde bak te gooien."

info

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 20.143 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats op 24 en 25 september 2018. De uitslag van het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen.