Veel mensen maken zich zorgen over het rijgedrag van hun bejaarde ouders. Dit blijkt uit een groot verkeersonderzoek van EenVandaag onder 25.000 mensen, waaronder 3000 met ouders van 75 jaar of ouder. Volgens de helft (52%) van de familieleden gaan hun  ouders naarmate ze ouder worden steeds minder veilig rijden.

Een derde (36%) maakt zich regelmatig zorgen over het rijgedrag van hun ouders. Tweederde (69%)  van alle ondervraagden pleit voor een verplichte rijtest voor 75-plussers.

ZIE OOK: Helft automobilisten gebruikt telefoon tijdens rijden

Kinderen van bejaarde ouders signaleren dat het reactievermogen achteruit gaat en dat hun ouders steeds langzamer en voorzichtiger gaan rijden. Hiermee brengen ze zichzelf en andere weggebruikers in gevaar.

Eén op de drie (34%) heeft zijn ouders aangesproken op hun rijgedrag.  Veel ondervraagden vinden dit wel moeilijk en de boodschap lijkt ook niet altijd aan te komen bij de bejaarde automobilisten.

ZIE OOK: 'Mijn leven is kapot, hij moet negentig uur harken' 

Ouderen vinden zélf dat ze veilig rijden

Haaks hierop staat het beeld dat ouderen van zichzelf hebben. EenVandaag ondervroeg ook ruim 2000 75-plussers. Tweederde (67%) vindt dat zij naarmate zij ouder worden even veilig blijven rijden als toen ze jonger waren.

Een kwart (22%) zegt zelfs veiliger te rijden dan vroeger. Zij beschouwen zichzelf als ervaren bestuurders. Slechts 8 procent heeft het idee dat hun rijgedrag met de jaren minder veilig is geworden.

Verplichte rijtest ouderen invoeren

De meeste 75-plussers hoeven nu geen rijtest af te leggen wanneer zij hun rijbewijs verlengen. Een verklaring van een arts volstaat in de meeste gevallen. Tweederde (69%) van de deelnemers aan het onderzoek vindt dat er wel een verplichte rijtest voor ouderen moet komen. Die zou dan vanaf 75 jaar iedere 5 jaar afgenomen moeten worden.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 25.000  leden van het EenVandaag Opiniepanel mee, waaronder ruim 2000 75-plussers die nog regelmatig auto rijden en 3000 mensen die ouder(s) van 75 jaar of ouder hebben die nog regelmatig de weg op gaan. Het onderzoek is gehouden van 30 augustus tot en met 1 september 2017.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.

Lees hier de rapportage van het onderzoek 'Verkeer en Veiligheid'