Volgens het OM bestaat er een 'reële mogelijkheid dat verwijzingen naar koranverzen in brieven van Ridouan Taghi ook versluierde boodschappen bevatten'. De Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught neemt daarom nu strengere maatregelen tegen Taghi.

Zo mag Taghi een brief die hij eind oktober wilde sturen aan Mohammed Bouyeri, die levenslang vastzit voor de moord op Theo van Gogh in 2004, niet verzenden van de EBI-directeur. Dat blijkt uit een voorlopige uitspraak van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) over een klacht die Taghi heeft ingediend.

Brieven aan Taghi geweigerd

2 brieven die gericht waren aan Taghi zijn niet bij hem bezorgd in de gevangenis, zo valt in de uitspraak van de Raad te lezen: "De uitreiking van 2 ingekomen poststukken, afkomstig van 2 levenslang gestrafte gedetineerden, is geweigerd."

"Bronnen bevestigen dat het hier gaat om brieven van Bouyeri en Gökmen T., die een levenslange gevangenisstraf uitzit voor de tramaanslag in Utrecht in 2019", zegt misdaadverslaggever Bram de Waal van EenVandaag. "Het is overigens niet duidelijk of Taghi en Gökmen T. al eerder met elkaar hebben gecommuniceerd."

Standaard vooraf gelezen

Alle post in de EBI wordt standaard gelezen en uitgebreid gecontroleerd voordat de stukken worden verzonden of bezorgd. Toch heeft justitie al langer grote zorgen over eerdere briefwisselingen tussen Taghi en Bouyeri, zo meldde De Telegraaf in september. De 2 zaten kort bij elkaar gedetineerd in de extra beveiligde gevangenis in Vught.

Na dit nieuws eisten verschillende partijen in de Tweede Kamer onmiddellijk ingrijpen van minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming. De minister liet via een woordvoerder weten dat het juridisch mogelijk is om communicatie in de EBI tegen te houden.

Bekijk ook

Vertaling van koranteksten

"De directeur van de EBI heeft nu blijkbaar besloten om zelf in te grijpen door deze nieuwe brieven te weigeren", zegt misdaadverslaggever De Waal. "De gevangenis baseert zich daarbij op recente informatie van het OM, waarin justitie het vermoeden uit dat Taghi versluierde berichten buiten de EBI probeert te krijgen."

De brieven die Taghi en Bouyeri aan elkaar schreven werden eerder naar buiten gebracht door de advocaten van Taghi. De 2 schrijven elkaar in het Nederlands. Het overgrote deel van de gepubliceerde brieven gaat over de islam en de vertaling van koranteksten. Dat gebeurt ook deels in het Arabisch en het Engels.

'Veiligheidsrisico voor anderen'

Juist door die koranverzen te beschrijven bestaat er volgens het OM een reële mogelijkheid dat de brieven ook versluierde boodschappen bevatten. "Eerder mochten Taghi en Bouyeri elkaar dus wel brieven sturen, de EBI-directeur stelt nu dat het moet worden voorkomen", legt De Waal uit.

De gevangenisdirecteur ziet de recente brieven nu als 'een veiligheidsrisico voor anderen', zo blijkt uit de RSJ-uitspraak. De directeur wijst er op dat Taghi zich 'vanuit de EBI eerder schuldig heeft gemaakt aan voortgezet crimineel handelen'.

Bekijk ook

Gebruik van codewoorden?

Uit een strafrechtelijk onderzoek naar Taghi's communicatie komt volgens hem bovendien naar voren dat Taghi gebruikmaakt van codewoorden. "Dat is een verwijzing naar de zaak tegen Youssef Taghi, een neef van Ridouan Taghi", verduidelijkt De Waal. "Youssef werd in oktober 2021 opgepakt in de EBI omdat hij de communicatie van Ridouan Taghi met de buitenwereld zou verzorgen."

Youssef Taghi kwam niet op bezoek als familielid, maar als advocaat van Taghi. Volgens justitie zou Youssef Taghi ook bezig zijn geweest om een gewelddadige ontsnappingspoging uit de extra beveiligde gevangenis voor te bereiden.

'Recht op correspondentie'

De detentie-advocaat van Ridouan Taghi stelt dat de beslissing om de brieven te weigeren in strijd is met het recht op correspondentie en met de vrijheid van godsdienst. "Voor deze inbreuk bestaat geen rechtvaardigingsgrond. De beslissingen van de directeur zijn onvoldoende gemotiveerd."

"Ridouan Taghi en zijn detentie-advocaat vermoeden dat de inhoud van de brieven niet centraal staat bij het besluit van de gevangenisdirecteur om de verzending en bezorging te weigeren", zegt De Waal.

Bekijk ook

Een nieuwe beoordeling

Volgens de misdaadverslaggever vrezen Taghi en zijn advocaat dat er de komende tijd geen enkel briefcontact meer zal worden toegestaan tussen Taghi, Bouyeri en Gökmen T., 'totdat de RSJ een definitief oordeel heeft uitgesproken'.

Toch heeft de gevangenisdirecteur aan Taghi laten weten dat hij 'nieuwe brieven kan versturen aan de 2 betreffende gedetineerden of deze van hen kan ontvangen'. Telkens zal daarbij volgens de EBI-directie 'een nieuwe beoordeling worden gemaakt'.

'Fictief beeld van dreiging'

In een eerdere verklaring liet Taghi via zijn advocaat weten dat hij Bouyeri nooit persoonlijk heeft ontmoet. Taghi schreef brieven aan Bouyeri nadat die laatste werd overgeplaatst, zei Taghi. Het 'hoofdonderwerp' van de correspondentie was volgens hem een 'gedeelde interesse in de islam'.

"Inmiddels wordt het beeld geschetst van een levensgevaarlijke cocktail, namelijk die van een moslimextremist die communiceert met een kopstuk van de zogenaamde Mocromaffia", vindt Taghi. "Over de motieven van justitie om via De Telegraaf dit fictieve beeld van dreiging te schetsen kan ik alleen maar gissen."

Bekijk ook

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.