radio LIVE tv LIVE
meer NPO start

Ontpoldering van de Hedwigepolder

Ontpoldering van de Hedwigepolder

Nederland en Vlaanderen spraken in 2005 af de Westerschelde te verdiepen zodat schepen makkelijker de haven van Antwerpen konden bereiken. De Hedwigepolder moest worden ontpolderd zodat natuurherstel kan plaatsvinden voor de natuurschade die ontstaat door het verdiepen. In 2014 besloot de Raad van State uiteindelijk dat de Hedwigepolder toch onder water moet. Dit zal naar verwachting in 2019 gebeuren.