Opnieuw gaat een poldergebied op de schop als het aan de overheid ligt. Er moet nieuwe natuur onder Rotterdam komen en daarvoor is het zogeheten Buijtenland van Rhoon (dat bestaat uit drie zeventiende-eeuwse polders onder de rook van Rotterdam) aangewezen. Met de aanleg van de Tweede Maasvlakte hebben milieuorganisaties bedongen dat er ook extra ruimte gemaakt wordt voor de natuur. Mensen die in de polder wonen komen in opstand.

In het groene poldergebied wonen zo’n vijftien boerengezinnen, die vrezen te worden onteigend als de plannen doorgaan. In 2021 moet het akkerbouwgebied nieuwe, natte natuur worden. Omstreden natuur ook, want landschapsarchitecten vrezen dat wat verdwijnt -17e eeuws poldergebied- unieker is dan wat er voor terugkomt.

Woensdag wordt trouwens duidelijk of de jarenlang slepende procedure rond de Zeeuwse Hedwigepolder nog langer gaat duren, dan verschijnt een zogeheten Milieu Effect Rapportage. Enkele weken geleden maakte EenVandaag een reportage over een vernietigend rapport waaruit bleek dat de gewenste natuur niet zal ontstaan

Ook bij Rhoon komen de boeren in opstand. Ze startten een petitie, zijn al bij de hoogste rechter geweest en vergaderen nu wekelijks om een alternatief plan te maken, als laatste strohalm.

Gerenommeerd Landschapsarchitect Adriaan Geuze steunt ze. Het gaat hem aan het hart dat de polders onder water moeten, en volgens hem is er iets structureel mis met de wet ruimtelijke ordening. Die is volgens Geuze zo log en ingewikkeld dat uiteindelijk de inhoud en het belang van de mens uit het oog verloren worden.

Volgens hem staan de Hedwigepolder en het Buijtenland van Rhoon niet op zichzelf, maar zijn er meerdere voorbeelden van prachtige polders die onder water moeten voor milieu-organisaties.

Wiki Hedwigepolder