Als de Hedwigepolder onder water wordt gezet zal er niet de natuur ontstaan die de overheid wenst. Dat concluderen twee ingenieursbureaus na uitgebreid onderzoek.

De ingenieursbureaus deden onderzoek in opdracht van Gery de Cloedt, de Belgische eigenaar van de polder. De overheid wil dat er door ontpoldering een zogeheten indergetijdengebied ontstaat dat steeds onderloopt. Volgens de bureaus Svasek Hydraulics en Tauw zal de polder echter niet ongeveer 1 centimeter opslibben, zoals een commissie namens de overheid in de Milieu Effect Rapportage (MER) beschreef, maar zal er per jaar 5 -10 centimeter slib ontstaan.

“Dit zorgt ervoor dat er in tien jaar een kleilaag van een meter ontstaat, waarop niets anders dan riet zal groeien,” aldus Henk Schepers, directeur van ingenieursbureau Tauw. “Een indergetijdengebied zal er niet komen.”

Gummetje

EenVandaag sprak ook met Han Vrijling, hoogleraar constructieve waterbouw aan de TU Delft, en legde hem de vraag voor hoe het kan dat de ingenieurs van Tauw en Svasek zo’n andere conclusie trekken dan de overheid in de Milieu Effect Rapportage. Vrijling: “Wetenschappelijk gezien kun je nooit zeggen: het wordt 1 centimeter. Het is tussen de 0 en 10. Er is al iemand bij geweest, denk ik, met een gummetje om te zeggen: het wordt 1 centimeter.” Het ministerie van Economische Zaken wil slechts kort schriftelijk reageren: “Op dit moment worden alle ingekomen – rond de 2000 – zienswijzen (inclusief onderliggende rapporten) bekeken. De provincie maakt hiervan eerst een beoordeling.”

Afspraak

De overheid wil dat er een indergetijdengebied ontstaat in de Hedwigepolder omdat er natuurcompensatie moet komen voor de verdieping van de Westerschelde. In 2005 heeft Nederland een verdrag gesloten met België waarin afgesproken werd dat de Hedwigepolder onder water zou gaan. Waar echter geen rekening mee gehouden werd, was de enorme weerstand die de Zeeuwen en eigenaar Gery de Cloedt zouden bieden. Onder die druk zijn meer dan honderd alternatieven bekeken, en is er in Den Haag diverse malen gedraaid over het wel of niet onder water zetten van de polder.

Advies

Of deze onderzoeken van Svasek Hydraulics en Tauw gaan zorgen dat dit al langslepende Hedwigepolderverhaal nog langer gaat duren wordt duidelijk op 17 november. Dan komt de MER-commissie, verantwoordelijk voor de Milieu Effect Rapportage, met een advies.

Waarom wordt de Hedwigepolder niet onder water gezet?

Wiki Hedwigepolder

Gery de Cloedt: 'Alles moet verdwijnen'

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.