In 2007 is al besloten om de Hedwigepolder te ontpolderen, maar keer op keer traineert het kabinet het besluit. Op deze manier komt Nederland de internationale afspraken met Vlaanderen niet na.

Nederland en Vlaanderen spraken zes jaar geleden af om de Westerschelde te verdiepen zodat schepen makkelijker de haven van Antwerpen konden bereiken. De Hedwigepolder moest worden ontpolderd zodat natuurherstel kan plaatsvinden voor de natuurschade die ontstaat door het verdiepen.

De Belgen zijn op hun grondgebied al met de voorbereidingen begonnen, maar in Nederland werden natuurbeschermers, boeren, deskundigen en politici het niet eens. Het kabinet wil nagaan of er alternatieven zijn. Die zijn er wel, maar kosten circa 420 miljoen.

In EenVandaag vanavond een reportage over het ontpolderen van de Hedwigepolder.

Waarom wordt de Hedwigepolder niet onder water gezet?

Wiki Hedwigepolder