Lang niet iedereen die in een gebied woont met overstromingsgevaar is zich daarvan bewust. Zorgen dat de eigen regio onder water kan lopen zijn er nauwelijks: slechts 1 op de 5 (20 procent) maakt zich daar zorgen over, 4 op de 5 doen dat niet.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag over de waterschapsverkiezingen onder 25.000 leden van het Opiniepanel. De meesten zien een overstroming niet als een serieus gevaar.

Meeste risico in kustprovincies en langs rivieren

Onder de deelnemers zijn 15.000 mensen die in een gebied wonen met een kleiner of groter overstromingsrisico. Zij wonen vooral in de kustprovincies, Flevoland en langs de grote rivieren.

Volgens Rijkswaterstaat en kennisinstituut Deltares kunnen deze gebieden in meer of mindere mate onder water lopen bij een dijkdoorbraak of een overstroming van een rivier. Op de website overstroomik.nl kunnen mensen zien hoe hoog het water bij hen in de buurt komt bij een eventuele overstroming.

In blauwe gebieden is een risico op overstroming
Bron: Op basis van Atlas Leefomgeving en Rijkswaterstaat
In blauwe gebieden is een risico op overstroming

Niet bewust van risico

Een derde (35 procent) van de mensen die in zo'n gebied met een overstromingsrisico wonen, is zich daar niet van bewust. Een kwart (23 procent) van de ondervraagden denkt dat ze in een veilige regio wonen en 12 procent weet niet of ze risico lopen.

Twee derde (65 procent) is zich er wél van bewust dat er overstromingen kunnen plaatsvinden in de regio waarin ze wonen.

Zorgen om natte voeten?

Zorgen over hoog water leven nauwelijks, blijkt uit het onderzoek. Slechts 1 op de 5 (20 procent) van de ondervraagden die in een risicogebied wonen maakt zich zorgen over overstromingen.

De overgrote meerderheid (79 procent) maakt zich daar niet druk om. Wie zich daar wel zorgen om maakt, woont vaak onder de zeespiegel.

Bekijk ook

'Alles was nat in huis'

Sommigen hebben al dreigende situaties meegemaakt die ze bewust gemaakt hebben van het gevaar van het water. "Ik woon aan een kanaal, meer dan 3,5 meter onder het NAP. De dijken zijn hier al eens matig bevonden", schrijft iemand. Een ander schrijft: "Wij hebben al twee keer een overstroming gehad! Alles was nat in mijn woning."

Anderen maken zich niet zozeer zorgen om zichzelf, maar vooral om de generaties die na hen komen, zoals hun kinderen en kleinkinderen.

Overstromingen voelen niet urgent

Bij de groep die zich geen zorgen maakt, overheerst het gevoel dat overstromingen nog ver weg zijn. 'Het zal mijn tijd wel duren', is de stemming onder veel mensen. Een deel denkt dat ze veilig zijn omdat ze boven het Normaal Amsterdams Peil (NAP) wonen.

Toch loopt volgens het Planbureau voor de Leefomgeving ook een deel van Nederland dat boven de zeespiegel ligt, bijvoorbeeld langs grote rivieren, wel degelijk risico.

Bekijk ook

Vertrouwen in goed dijkonderhoud

Ook denken veel mensen dat ze zich nu niet druk hoeven te maken omdat ze het idee hebben dat onze dijken goed onderhouden worden. En ze vertrouwen erop dat er in de toekomst nieuwe technische oplossingen bedacht zullen worden die ervoor zorgen dat ze veilig kunnen leven.

Over de vraag of er nu nieuwe huizen gebouwd kunnen worden in gebieden met een overstromingsrisico zijn de ondervraagden verdeeld. Het kabinet is van plan om de komende jaren zo'n 800.000 huizen te bouwen in deze gebieden en op plekken waar de bodem daalt.

Woningnood en watersnood

De helft (52 procent) van alle deelnemers vindt dit een slechte zaak. Zij zijn van mening dat er een verschil is tussen huizen die er nu al staan en bijbouwen voor de toekomst. Je moet het gevaar niet groter maken, zeggen zij.

4 op de 10 (40 procent) vindt de bouwplannen geen probleem. Voor hen geeft de huidige woningnood de doorslag. "Woningnood gaat voor watersnood", vat iemand het samen.

Hoe denken panelleden over de waterschapsverkiezingen en overstromingsrisico's?
info

Over het onderzoek

Het onderzoek is gehouden van 2 tot en met 6 maart 2023. Aan het onderzoek 24.732 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Onder de deelnemers zijn 15.000 mensen die in een gebied wonen met een groter of kleiner overstromingsrisico. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk: leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Het Opiniepanel bestaat uit 80.000 leden.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.