Traditiegetrouw peilt EenVandaag rond de jaarwisseling de verwachtingen van het Opiniepanel voor het komende jaar. Ruim 24.000 panelleden waagden zich aan voorspellingen op het gebied van politiek, economie, internationale crises, sport en cultuur.

In politiek opzicht was het een turbulent jaar, met in december nog een dreigende kabinetscrisis nog door de afwijzing van het zorgakkoord door de Eerste Kamer. Het vertrouwen in het kabinet houdt dan ook niet over: slechts een kwart van de ondervraagden heeft vertrouwen in Rutte II. Bijna de helft denkt dat het kabinet in 2015 zal vallen. Als dat het geval is, geven de meeste mensen de voorkeur aan een coalitie van VVD-CDA-D66 of juist PvdA-D66-GroenLinks-SP.

Slecht jaar verwacht voor PvdA

De helft van de panelleden verwacht dat Diederik Samsom dit jaar zal opstappen. De PvdA komt sowieso niet goed uit de peilingen. Slechts 6 procent denkt dat de regeringspartij het goed gaat doen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Mensen denken dat vooral D66 en de PVV hoge ogen zullen gooien, en in iets mindere mate het CDA.

Economische vooruitgang

Heel voorzichtig worden de panelleden ieder jaar iets positiever over de Nederlandse economie. Begin 2012 en begin 2013 dacht slechts 6 a 7 procent dat de Nederlandse economie zou gaan verbeteren. Begin 2014 nam het vertrouwen in de economie een sprong: 24 procent dacht toen dat het beter zou worden. En wat betreft 2015 denkt 27 procent dat het beter gaat worden.

Crisis voorbij?

De helft van de ondervraagden denkt dat het einde van de crisis in zicht is. Maar de andere helft denkt dus dat die crisis nog wel even voortduurt. Drie op de tien mensen verwachten dat hun eigen financiële situatie volgend jaar zal verslechteren, slechts één op de tien verwacht een vollere portemonnee.  En een derde denkt zelfs dat we weer in een recessie terecht zullen komen.

Huizenmarkt in de lift

Ook de hoge werkloosheid duurt nog wel even voort, verwachten veel mensen. Driekwart voorspelt dat de situatie op de arbeidsmarkt voorlopig niet zal verbeteren, maar gelijk blijft of zelfs nog verder zal verslechteren. Maar om af te sluiten met een optimistische economische voorspelling: bijna alle ondervraagden denken dat de situatie op de huizenmarkt de komende tijd stabiel zal blijven of verbetert.

MH17

Slechts een derde van de ondervraagden verwacht dat in 2015 duidelijk wordt wie verantwoordelijk is voor het neerhalen van vlucht MH17. Tweederde denkt dat dit ook dit jaar ongewis zal blijven.

Ebola

Wat betreft ebola zijn de verwachtingen relatief optimistisch: bijna tweederde denkt dat de uitbraak van het virus in Afrika in 2015 bedwongen zal worden. Ook verwacht driekwart van de mensen geen besmettingen in Nederland; één op de zes ondervraagden denkt wel dat het virus naar Nederland zal komen.

Dreiging IS

Een meerderheid (60%) verwacht dat de dreiging van IS hetzelfde zal blijven of dat IS zelfs nog meer gebied zal veroveren. Het afgelopen jaar werden er ook in Westerse landen terreuraanslagen gepleegd, zoals in België, Frankrijk, Canada en Australië. Drie op de tien ondervraagde panelleden verwachten volgend jaar ook een terreuraanslag in Nederland.

Zwarte Piet

De Zwarte Pietendiscussie laaide dit jaar weer in alle hevigheid op. Zes op de tien ondervraagden denken dat de discussie nog niet is beslecht en deze komende herfst minstens zo hevig zal zijn. Dit jaar werden er een aantal nieuwe Pieten geïntroduceerd, zoals de Kaaspiet, de Stroopwafelpiet en de Clownspiet. Een meerderheid voorspelt dat deze pieten volgend jaar niet meer met de stoomboot meekomen naar Nederland. Roetpiet en Gekleurde Piet verwacht een meerderheid wél terug te zien.

Eurovisiesongfestival

Komend jaar vertegenwoordigt Trijntje Oosterhuis ons land met het door Anouk geschreven nummer Walk Along. Slechts 4% denkt dat zij het minstens even goed zal doen als The Common Linnets, die dit jaar tweede werden met het nummer Calm after the Storm. Wel denkt een meerderheid dat ze door de internationale voorronde zal komen en dus een plek in de finale haalt.

Onderzoeksverantwoording

Aan het onderzoek deden 24.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 29 tot 31 december 2014. De uitslag is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Lees ook