Veel mensen hebben het vakantiegeld nog steeds nodig om rond te komen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 17.000 deelnemers van het Opiniepanel. Vier op de tien ondervraagden (41%) hebben het geld nodig om rond te komen. De helft van de deelnemers (55%) kan ook zonder het vakantiegeld.

Het aantal deelnemers dat het vakantiegeld nodig heeft om rond te komen is gelijk gebleven ten opzichte van 2014. Afgelopen jaar gaf eveneens vier op de tien ondervraagden (38%) aan het vakantiegeld nodig te hebben om rond te komen. Laagverdieners hebben het vakantiegeld vaker nodig. Van de ondervraagden die het minimum loon of minder verdienen, kan acht op de tien (80%) niet zonder vakantiegeld.

Zonder vakantiegeld geen vakantie

Evenals in 2014 besteedt de helft van de deelnemers (51%) het vakantiegeld ook daadwerkelijk aan een vakantie. Twee derde van de deelnemers (65%) heeft het vakantiegeld ook nodig om op vakantie te gaan. Drie op de tien ondervraagden (29%) kan ook zonder vakantiegeld op vakantie gaan.

Vakantiegeld vaak naar spaarpot

Naast een eventuele vakantie wordt het vakantiegeld door deelnemers vaak gespaard (37%) of gebruikt om schulden af te lossen (24%). Ook gebruiken veel ondervraagden het geld voor primair levensonderhoud zoals kleding (22%) en het doen van boodschappen (20%).

Meer uitslagen over het vertrouwen in de economie vindt u hier.

Vanmiddag in Radio EenVandaag een gesprek met Mariëlle Koekenbier van het Opiniepanel en met Dik van Leeuwerden van salarisdienstverlener ADP.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 17.320 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 2 tot en met 9 mei 2015.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 70 procent van de panelleden. De software van de onderzoeken is van Vision Critical.

Download

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.