Veel mensen zullen er deze week naar uitkijken: het vakantiegeld wordt weer uitbetaald met het salaris. De hoogte ervan verschilt per werknemer en bij sommigen is het bedrag al inbegrepen in het loon. Wij vroegen wat jullie hierover wilden weten.

Pascal Besselink, advocaat arbeidsrecht bij DAS Rechtsbijstand, beantwoordt jullie vragen.

1. Waarom wordt vakantiegeld niet per maand uitbetaald?

Een maandelijkse uitbetaling gebeurt overigens wel steeds vaker, weet Besselink. "De oorspronkelijke gedachte van de wetgever was dat er één moment per jaar moet zijn waarop een werknemer een extra vergoeding ontvangt om zo simpelweg z'n vakantie te kunnen betalen. Voor de meeste mensen is het vakantiegeld dat ze ontvangen 8 procent van hun bruto jaarsalaris van het afgelopen jaar. Er zijn ook cao's waarin is bepaald dat het vakantiegeld 8,33 procent of zelfs 8,5 procent is. Iets meer dan een maandsalaris."

Volgens hem kan het vakantiegeld ook op andere momenten en dus ook maandelijks worden uitbetaald. De werkgever kan bijvoorbeeld een deel tegelijkertijd met je maandelijkse standaardloon uitbetalen. "Je krijgt dan te maken met een 'all-in-loon': zowel het vaste loon als de vakantietoeslag als bijvoorbeeld ook de vakantiedagen - daar kun je ook een waarde van berekenen - en die worden dan maandelijks als een potje uitbetaald."

Hier is wel een belangrijke voorwaarde aan verbonden, vertelt hij. "Het moet voor de werknemer wel duidelijk zijn welk deel van die maandelijks betaling dan betrekking heeft op vakantietoeslag. En dat de werknemer dus in totaal 8 procent vakantietoeslag ontvangt over zijn jaarloon. Hier moet de werkgever transparant over zijn en dit ook duidelijk vermelden op de loonstrook."

Pascal Besselink is advocaat arbeidsrecht
Bron: Eigen foto
Pascal Besselink is advocaat arbeidsrecht

Bekijk ook

2. Waarom valt vakantiegeld onder het bijzondere belastingtarief, wat resulteert in meer belastingafdracht aan de overheid?

De advocaat arbeidsrecht legt uit dat je loon aan een bepaald standaardtarief wordt gekoppeld. Op alle extra betalingen zoals het vakantiegeld geldt het bijzondere belastingtarief. De hoogte van je loon op jaarbasis kan ook een factor zijn: "Op het moment dat iemand een hoger loon heeft dan betaalt hij of zij een hoger belastingtarief."

Om te voorkomen dat werknemers bij de belastingaangifte geld bij moeten betalen, kiezen werkgevers er vaak voor om over aanvullende uitbetalingen zoals het vakantiegeld, de dertiende maand of een extra bonus - zaken die buiten het loon om gaan - een bijzondere belasting te heffen. "Bij de opgave van de loonbelasting krijg je te zien welk totaalbedrag aan belasting is ingehouden en of er dan nog moet worden terugbetaald of dat je nog iets terugkrijgt."

info

Waar gebruiken mensen hun vakantiegeld voor?

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) onderzocht in 2019 voor het laatst waar Nederlanders hun vakantiegeld aan uitgeven. De grootste groep geeft het geld doorgaans nog steeds aan vakantie uit. Een tweede grote groep zet het geld opzij. Andere dingen die genoemd worden zijn grote uitgaven, huishoudelijke aankopen, maar korte uitstapjes zoals een dagje pretpark.

Het kenniscentrum ziet sinds 2015 wel een lichte toename in het inzetten van vakantiegeld voor het aflossen van schulden of betalingsachterstanden. Ongeveer 1 op de 5 mensen gebruikt het vakantiegeld om schulden af te lossen of betalingsachterstanden te betalen.

3. Wordt je vakantiegeld hoger als je meer onregelmatigheidstoeslagen hebt of meer onregelmatige diensten werkt?

Dit hangt af van wat er is afgesproken in de cao, zegt Besselink. "Vaak is in de cao geregeld of over bepaalde aanvullingen zoals overuren, een weekend- of onregelmatigheidstoeslag ook vakantietoeslag moet worden betaald. Als de cao hier niets over bepaalt, kan in de arbeidsovereenkomst worden afgesproken over welke onderdelen - naast het basisloon - eventueel nog meer vakantietoeslag wordt betaald."

Het uitgangspunt is dus dat het vakantiegeld in ieder geval over het basisloon moet worden betaald en soms ook over aanvullende uitbetalingen. Hij noemt een voorbeeld: "Als in de cao staat dat ook over die delen vakantiegeld moet worden betaald, dan zal de werkgever dat moeten doen. Is er geen cao van toepassing, dan is de regel dat het vakantiegeld alleen wordt toegekend over het vaste basissalaris."

info

EenVandaag Vraagt

In dit artikel zijn antwoorden verwerkt op vragen die zijn ingestuurd via EenVandaag Vraagt. Met EenVandaag Vraagt heb je invloed op wat we maken. Wil je meedoen? Download dan de Peiling-app van EenVandaag, ga dan naar 'Instellingen' en zet je notificaties voor EenVandaag Vraagt aan. Je vindt de vragen en antwoorden terug bij 'Doe mee'. De Peiling-app van EenVandaag is gratis te downloaden in de App Store of Play Store.

4. Waarom is de uitbetaling meestal in mei?

In de wet minimumloon en minimum vakantietoeslag is bepaald dat vakantiegeld in de maand juni moet worden uitbetaald, legt Besselink uit. "Destijds was dus de gedachte van de wetgever dat er één moment per jaar moet zijn waarop de werknemer een extra betaling ontvangt om de zomervakantie te kunnen betalen. En zo kwam de wetgever uit op de regel dat er uiterlijk in juni, dus kort voor de zomervakantie van de meeste mensen, vakantietoeslag moet worden betaald."

Maar, voegt hij hieraan toe: "Hier mag in een cao of arbeidsovereenkomst van af worden afgeweken, zolang uitbetaling maar ten minste één keer per jaar plaatsvindt. Veel bedrijven betalen de vakantietoeslag overigens in de maand mei uit."

Tegenwoordig boeken veel mensen op verschillende momenten in het jaar hun vakanties. "Steeds meer bedrijven willen daarom een soort pakket met flexibele arbeidsvoorwaarden hanteren, waarbij iemand gewoon een potje geld per jaar krijgt, waarin de vakantietoeslag zit, de vakantiedagen en de ATV-dagen. Het idee hierbij is dat de werknemer zelf kan bepalen wanneer hij dit laat uitkeren", legt de advocaat uit.

Bekijk ook

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.