Welke onderwerpen trekken kiezers naar de stembus in de verschillende Europese landen? Wat vinden ze in alle landen belangrijk en welke thema's vallen er specifiek per land op? EenVandaag vergeleek de resultaten van de StemWijzers uit 14 Europese landen en keek waar de deelnemers het meeste gewicht aan hechtten.

 De onderzochte landen zijn Nederland, Engeland, België, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Letland, Polen, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en Griekenland. 

Minimumloon, homohuwelijk en asielzoekers

Thema’s die in de meeste Europese landen belangrijk gevonden worden zijn het minimumloon, het homohuwelijk en de asielwetgeving.  Veel deelnemers vinden dat de EU zich sterk moet maken voor de invoering van een minimumloon in alle lidstaten. De hoogte daarvan moet per land worden vastgesteld.

De meeste deelnemers uit West-Europese landen vinden het belangrijk dat een in een bepaald land gesloten homohuwelijk in alle Europese landen erkend wordt. In Oostenrijk wordt hier zelfs het meeste gewicht aan toegekend. In Oost-Europese landen als Polen, Tsjechië en Slowakije is hier meer verdeeldheid over. Ook het toelaten en de rechten van asielzoekers houden veel Europese kiezers bezig. 

Uit EU stappen vooral in Nederland issue

In veel Europese landen zijn wel kritische geluiden over de EU te horen. Italiaanse deelnemers staan uitgesproken negatief tegenover Europese integratie. Maar alleen de Nederlandse en de Engelse StemWijzer gaan zo ver om de stelling voor te leggen of Nederland uit de EU moet stappen. Met name potentiële PVV-stemmers kennen hier extra gewicht aan toe. 

Rusland in de achtertuin

Er zijn ook landen die meer invloed van Europa toejuichen, en dan vooral op het gebied van de buitenlandse politiek. In Letland en Griekenland willen veel invullers van de StemWijzer dat er meer buitenlands beleid op Europees niveau wordt vastgesteld. Ook in Polen, Tsjechië en Slowakije speelt dit thema een rol in de verkiezingsstrijd.

In de Oost-Europese landen leeft ook de vraag of er een Europees leger moet komen. De macht van buurland Rusland zou een rol kunnen spelen bij deze overwegingen. Bulgaarse deelnemers vragen zich af of de EU strafmaatregelen tegen Rusland moet nemen en Letten wil graag minder afhankelijk worden van Russische energie. 

Opvallende uitkomsten

De StemWijzers laten nog een aantal opvallende uitkomsten zien die typisch zijn voor één bepaald land. De Spaanse deelnemers hechten de meeste waarde aan de aanpak van de crisis en de werkloosheid.

In Griekenland vinden veel mensen dat er Europese obligaties ingevoerd moeten worden zodat alle eurolanden gezamenlijk garant staan als één land een lening afsluit. En Bulgaren vinden het heel belangrijk dat zij elektronisch kunnen stemmen, een kwestie die in geen van de andere StemWijzers voorkomt. 

De Nederlandse StemWijzer Europa is hier te vinden. Een overzicht van alle Europese StemWijzers is te vinden op Votematch.eu.

Over de StemWijzer

De StemWijzer is een Nederlands initiatief van Prodemos. De Europese StemWijzer is ook  ontwikkeld voor Engeland, België, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Letland, Polen, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en Griekenland. Na het beantwoorden van stellingen over de belangrijkste verkiezingsthema’s krijgt de bezoeker te zien met welke partij hij of zij de meeste overeenkomsten heeft. 20 Stellingen zijn in alle landen hetzelfde, hiernaast zijn er per land eigen stellingen toegevoegd.

Deelnemers kunnen extra gewicht geven aan thema’s voordat zij een stemadvies krijgen. Voor het bepalen van de stellingen werden onderzoeken van het EenVandaag Opiniepanel gebruikt. 

Aan de diverse Europese StemWijzers deden tot 21 mei, de dag voor de Europese verkiezingen, ruim 3 miljoen mensen mee.