De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is bezorgd over de kwaliteit van werk in Nederland. We vroegen 10.000 werkenden of succes op het werk voor hen een graadmeter is voor persoonlijk geluk.

De helft (51 procent) van de werkenden zegt van wel, voor hen is succes op het werk een maatstaf voor hun geluk.

Succes vooral belangrijk voor ondernemers

In hoeverre succes belangrijk is voor persoonlijk geluk hangt niet samen met de sector waarin mensen werken. Wel zien we dat successen voor ondernemers, met en zonder personeel, over het algemeen belangrijker zijn voor hun persoonlijke geluk, dan voor mensen in loondienst. "Hoeveel ik te besteden heb, ligt aan hoeveel ik verkoop. Hoe het gaat op mijn werk heeft op die manier rechtstreeks invloed op mijn hele leven", aldus een ondernemer.

Ook opleidingsniveau speelt een rol: mensen die hoger zijn opgeleid, zeggen vaker dat succes op werk maatgevend is voor hun geluk, dan mensen met een lagere opleiding.

'Werk moet wel uitdagend zijn'

Voor vier op de tien (42 procent) werkenden geldt dat niet. Zij zeggen dat ze hun geluk uit andere zaken halen dan uit werksuccessen. Dat betekent overigens niet dat ze geen voorwaarden stellen aan hun baan: een ruime meerderheid van hen vindt het belangrijk dat hun werk uitdagend is, en dat ze het goed kunnen vinden met hun leidinggevende en met andere collega's.

Lees ook

info

Over dit onderzoek

Het onderzoek is gehouden van 9 tot en met 12 januari 2020. Aan het onderzoek deden ruim 10.000 mensen mee die betaald werk hebben. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.