De kwaliteit van werk moet weer voorop staan, concludeert het SCP in een vandaag gepubliceerd rapport over de veranderingen op de arbeidsmarkt. Er moet meer aandacht zijn voor het welzijn van werkenden en er moet meer ruimte komen voor zelfontplooiing.

Want werk is zoveel meer dan een salaris, stellen de onderzoekers. In een hervormde arbeidsmarkt moet de focus meer komen te liggen bij de kwaliteit ervan. Volgens Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), biedt de coronacrisis daar de uitgelezen kans voor. "We moeten dit moment aangrijpen om veranderingen op de arbeidsmarkt te bewerkstelligen."

Meer vaste banen

De roep om een hervorming van de arbeidsmarkt klinkt al langer; het SCP is niet de enige die deze bevindingen doet. In 2020 presenteerde de commissie Borstlap al haar aanbevelingen voor een hervorming op de arbeidsmarkt. Het belangrijkste punt in dat advies is het adagium: 'flex minder flex, vast minder vast'. Oftewel: minder flexibele banen, meer vaste banen.

Daar waar de commissie Borstlap vooral naar 'het systeem' kijkt, richt het SCP zich meer op het leven van de werknemer en welke rol werk hierin speelt. Putters: "We hebben voor dit onderzoek gekeken naar de levens van mensen en welke rol het werk daarin heeft. Naast inkomen en werkzekerheid blijkt de ervaring op de werkvloer, de waardering en de duurzaamheid van het werk een grote rol te spelen."

Lees ook

Duurzame relatie met werkgever

"Het gaat niet alleen om de economische groei en het bruto binnenlands product, maar ook of je werk duurzaam en rechtvaardig is. Of je ruimte krijgt om naast je werk ook mantelzorgtaken te verrichten, of tijd voor een opleiding", zegt Putters.

"Belangrijk is dat je zeggenschap hebt over je eigen werk en dat je daarover afspraken kunt maken met je leidinggevende. Een duurzame relatie met je werkgever en waardering van je werk blijken heel belangrijk."

Lees ook

Kwaliteit van werk is een collectieve opgave

Als samenleving moeten we onszelf volgens Putters vragen stellen over de normen die we stellen op werk: "Wat voor een maatschappij willen we zijn? Wat vinden we wel en niet geoorloofd in werkdruk en werktijden? Willen we een ratrace en een prestatiesamenleving of vinden we het welzijn van de werknemer belangrijk?"

De kwaliteit van werk is in zijn ogen dan ook niet alleen een individuele aangelegenheid, maar ook een collectieve opgave.

Groot issue bij formatie

Of de aanbevelingen van het SCP-rapport worden overgenomen is onduidelijk. De hervorming van de arbeidsmarkt is wel een groot issue dat op de tafel van de informateur ligt en waar het nieuwe kabinet mee aan de slag moet.

Aangezien de formatie van een nieuw kabinet nog in de kinderschoenen staat, is het nog onbekend hoe die hervorming eruit gaat zien.

Bekijk hier de tv-reportage over dit onderwerp.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.