Slechts één op de tien mensen (9%) spreekt anderen consequent aan op het laten rondslingeren van afval. De belangrijkste reden om er niets van te zeggen, is angst voor de reactie van de vervuiler (69%). Toch vindt een meerderheid (58%) het wel de verantwoordelijkheid van burgers om elkaar hierop aan te spreken. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 21.000 mensen. 

Vier op de tien mensen (39%) spreken de vervuiler nooit aan op het achterlaten van afval, de helft (49%) doet dit soms wel. Mensen die er wel eens een opmerking over maakten kregen vaak agressieve reacties, tot bedreigingen aan toe. Sommige mensen geven aan hun mond te houden uit angst voor fysiek geweld.

Vier op de tien ondervraagden (38%) vinden dat er in hun directe omgeving een groot probleem is met zwerfafval; 60 procent vindt dat wel meevallen. Vooral jongeren worden aangewezen als schuldigen. De meest genoemde oplossing voor dit probleem is het uitdelen van forse boetes. Ook het plaatsen van extra afvalbakken en vooral ook het regelmatig legen daarvan, is volgens de ondervraagden een goede manier om rondslingerend afval tegen te gaan. En ook vaak genoemd: op meer verpakkingen statiegeld heffen.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 21.018 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 2 t/m 5 augustus 2013.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.