Een kleine meerderheid (53 procent) vindt het een goed plan als het afsteken van vuurwerk door particulieren in hun gemeente verboden wordt. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 37.000 mensen. Vier van de tien zijn juist tegen zo'n verbod.

Als het aan de gemeente Apeldoorn ligt komt daar met ingang van de jaarwisseling van 2020-2021 een vuurwerkverbod. De meeste deelnemers zien dit ook wel zitten in hun eigen woonplaats, omdat ze het idee hebben dat de overlast het plezier gaat overheersen. Veel mensen associëren vuurwerk met vernielingen, zwaar illegaal vuurwerk en geweld tegen hulpverleners.

"Het plezier van mijn zoontje wordt afgepakt"

Vier van de tien ondervraagden (41 procent) zien juist helemaal niets in een vuurwerkvrije gemeente. Veel van deze mensen steken graag zelf vuurwerk af en vinden dit een mooie traditie die behouden moet blijven.

Volgens hen is het vooral leuk als je je gewoon aan de regels houdt. De discussie zou veel meer moeten gaan over de kleine groep die het voor anderen verpest met illegaal vuurwerk. Een deelnemer schrijft: "Het illegale vuurwerk geeft overlast, niet de vader en zoon die samen één avond per jaar genieten. Het plezier van mijn zoontje wordt zo afgepakt."

Alle tradities worden zo onderhand verboden in ons land. Sinterklaas, Kerst en nu ook vuurwerk.

Veel begrip voor vuurwerkvrije zones

Sommige gemeenten kiezen de komende jaarwisseling voor 'vuurwerkvrije zones'. Dit zijn straten of plaatsen waar met borden wordt aangegeven dat er geen vuurwerk mag worden afgestoken, bijvoorbeeld bij verpleeghuizen of kinderboerderijen.

Hier is veel draagvlak voor: 70 procent van de ondervraagden vindt het een goede zaak als er dit soort zones in hun gemeente komen.

Verdeeldheid over 'vuurwerkblije' zones

De Vuurwerkfederatie kwam in oktober als antwoord op de vuurwerkvrije zones en het afsteekverbod in Apeldoorn met zogenoemde 'vuurwerkblije zones' Hier kunnen buurtbewoners in overleg met elkaar regelen hoe ze vuurwerk afsteken.

De ondervraagden zijn verdeeld over deze vuurwerkblije zones. 42 procent vindt het een goed initiatief. Anderen zien dit niet zitten (41 procent). Zij denken dat het niet gaat werken om samen goede afspraken te maken en denken dat het niet te handhaven is.

Hoort zelf vuurwerk afsteken traditioneel bij Oud en Nieuw, of kan het ook anders? Vijf leden van het Opiniepanel geven hun mening. "Ik vind siervuurwerk heel mooi, maar mensen hebben er ook last van."

Traditie van zelf vuurwerk afsteken minder belangrijk

Het lijkt erop dat mensen de traditie van zelf vuurwerk afsteken iets minder belangrijk zijn gaan vinden. In 2017 vond nog 51 procent dit een belangrijke traditie met Oud en Nieuw. Nu is dat gedaald naar 44 procent. De groep die het niet zo belangrijk vindt is gegroeid van 49 procent naar een meerderheid van 56 procent.

Veel deelnemers verwachten dat het het in de toekomst steeds moeilijker zal worden voor consumentenvuurwerk. Zes van de tien (59 procent) denken dat er over 10 jaar geen vuurwerk meer afgestoken mag worden door particulieren. Niet alleen vanwege de overlast, maar vooral vanwege scherpere milieumaatregelen. Ook van de groep onder de 45 jaar, die nu zelf vaak vuurwerk afsteekt of dat met hun kinderen doen, denkt een meerderheid (56 procent) dit. Een kwart van alle deelnemers (27 procent) denkt dat ze over 10 jaar nog wel de straat op mogen met hun eigen vuurwerk.

info

Over het onderzoek

Het onderzoek is gehouden van 3 tot 9 december 2019. Aan het onderzoek deden 37.757 deelnemers mee, deels leden van het EenVandaag Opiniepanel en deels eenmalige externe deelnemers. De uitslagen van zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk: leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 65.000 leden.

Lees ook

Presentatie vuurwerk onderzoek