Vandaag publiceerde Kinderombudsman Margrite Kalverboer een rapport waarin staat dat de figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan ‘pesten, uitsluiting of discriminatie’ en in strijd is met het Kinderrechtenverdrag. Daarom zou Zwarte Piet aangepast moeten worden. 

EenVandaag deed de afgelopen jaren diverse onderzoeken en hieruit blijkt steeds dat er weinig draagvlak is om Zwarte Piet aan te passen. In 2015 vond een ruime meerderheid van de deelnemers aan het EenVandaag Opiniepanel (80%) dat het uiterlijk van Zwarte Piet niet moet worden aangepast. Jongeren staan een klein beetje positiever tegenover aanpassingen, maar ook hier is veruit de grootste groep (70%) tegen. 

Lees hier het onderzoek uit 2015.