Een kleine meerderheid van de kiezers (49%) stemde tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Toch wil maar 22 procent van de kiezers dat de wet de prullenbak in verdwijnt. De grootste groep (49%) vindt dat de wet met een aanpassing alsnog kan worden ingevoerd. Dat blijkt uit onderzoek onder 16.000 mensen van het EenVandaag Opiniepanel op de dag na het referendum.

Scherper toezicht op privacy

Veel tegenstanders zien in dat er een wet nodig is, maar zijn alleen tegen déze wet. Een groot bezwaar van tegenstanders is het gebrek aan toezicht op het delen van de gegevens met buitenlandse inlichtingendiensten. Zo zegt een tegenstander: “Meer mogelijkheden voor de veiligheidsdiensten voor binnenlands gebruik  zijn noodzakelijk. Het delen van ongecontroleerde data met buitenlandse mogendheden als Turkije en Rusland moet niet mogelijk zijn”. Een wet waarin hier meer controle op komt, kan volgens mensen op meer draagvlak rekenen. "Pas dat aan en dan is een ruime meerderheid van de kiezers tevreden”, verwacht een panellid. 

Aanpassing voorkomt verdere onvrede over politiek

De uitslag van het referendum, zeggen zowel voor- als tegenstanders, laat zien dat Nederlanders verdeeld zijn over de WIV en daar moet het kabinet naar luisteren. Zo zegt een tegenstander: “Bij een 50-50 uitslag als dit past een heroverweging en een aanpassing”. Het aanpassen van de wet voorkomt, volges velen, verdere onvrede over de politiek. “Nu weer de uitslag negeren is een verdere aantasting van het vertrouwen in de landelijke politiek”, zegt een tegenstander met vorige referendum in het achterhoofd.  

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 15.900 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats op 22 maart 2018, de dag na het referendum en de gemeenteraadsverkiezingen. Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. De software van de onderzoeken is van Vision Critical.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.