Het bindend correctief referendum moet worden ingevoerd, vindt het Sociaal Cultureel Planbureau. De kloof tussen burger en politiek zou nu veel te groot zijn. QUOTE