Als het aan de kiezers ligt moet er de komende jaren met voorrang geïnvesteerd worden in gezondheidszorg (68%), onderwijs (56%) en klimaat (38%). Dit blijkt uit het grote Prinsjesdag-onderzoek van EenVandaag onder ruim 22.000 mensen. Thema’s als integratie en vluchtelingen die de afgelopen jaren hoog scoorden, lijken nu minder belangrijk gevonden te worden en vallen buiten de top 10.

Klimaat opvallende nieuwkomer

In het onderzoek werden verschillende thema’s voorgelegd waarin het nieuwe kabinet zou moeten investeren. De kiezers van vrijwel alle partijen zetten gezondheidszorg op de eerste plaats. Alleen de achterban van D66 kiest met voorrang voor onderwijs (79%).  Meest opvallend is de derde plaats voor klimaat, milieu en duurzaamheid. Ruim een derde (38%) van de ondervraagden kiest hiervoor. Afgelopen jaren speelde klimaat nauwelijks een rol in vergelijkbare onderzoeken.

Van de formerende partijen vinden de kiezers van D66 (68%) en de ChristenUnie (51%) extra geld hiervoor het meest belangrijk.  Maar ook onder de achterban van VVD (31%) en CDA 26%) staat klimaat relatief hoog, op de zesde plaats.  Nu het weer goed gaat met de economie vinden veel mensen het tijd om investeringen te doen in duurzame energie en een beter milieu. Hier ligt volgens de ondervraagden een missie voor het nieuwe kabinet.

Lees hier ons onderzoek

Wat zijn volgens u de belangrijkste terreinen waarin het nieuwe kabinet volgens u moet investeren? Top 10.

  • 1  Gezondheidszorg 68%   
  • 2  Onderwijs 56% 
  • 3  Klimaat, milieu, duurzaamheid 38% 
  • 4  Armoede 34% 
  • 5  Werkgelegenheid 30% 
  • 6  Defensie 29% 
  • 7  Terrorisme bestrijden 28%
  • 8  Pensioenen 27%
  • 9  Criminaliteit bestrijden 24%
  • 10 Nederlandse identiteit. 22% 

Over het onderzoek
Het Prinsjesdag onderzoek van EenVandaag bestaat uit drie delen:  

- Aan het eerste onderzoek deden 25.695  leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het is gehouden van 5 tot en met 12 september 2017.

- Aan het tweede onderzoek deden 22.526  leden van het EenVandaag Opiniepanel mee.

Het is gehouden van 12 tot en met 18 september 2017.

- Aan het derde onderzoek deden 22.639  leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het is gehouden van 13 tot en met 18 september 2017.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.
Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.