De PVV stijgt deze maand zeven zetels en is daarmee virtueel de grootste partij. Dat blijkt uit De Stemming, de maandelijkse politieke peiling van EenVandaag, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK. 

De partij van Wilders heeft in de Stemming nog nooit zoveel zetels gehaald als deze maand. Coalitiepartijen VVD en PvdA verliezen elk een zetel en eindigen op respectievelijk 23 en 11 zetels. De PVV is daarmee zo groot als de coalitiepartijen tezamen. 

Vluchtelingen

Als we kijken naar kiezers die vorige maand nog geen PVV stemden en deze maand wel is duidelijk dat de beweging naar de partij van Wilders vooral veroorzaakt wordt door één reden: de vluchtelingenstroom richting Europa en Nederland, en de problemen die daarmee gepaard gaan. Deelnemers geven aan dat ze zich daar grote zorgen over maken en noemen incidenten die de laatste weken speelden rond AZC’s en in gemeenten waar vluchtelingen gehuisvest worden. Kiezers die nu naar de PVV stromen zaten drie maanden geleden nog bij een aantal andere partijen: de VVD, maar ook SP, PvdD, 50PLUS en CDA verliezen kiezers aan Wilders. 

Zorgen nemen toe

Een algemene peiling onder 17.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel wijst uit dat de zorgen van mensen over de komst van vluchtelingen de laatste weken toenemen. Drie weken geleden verwachtte 72% dat de komst van vluchtelingen van invloed zal zijn op de Nederlandse maatschappij, nu is dat 77%. Gevraagd naar de aard van die invloed, verwachtte eerder 58% dat die 'vooral negatief' zou zijn, nu is dat gestegen naar 65%. Nog steeds vindt een meerderheid van 53% wel dat asielzoekers uit oorlogsgebieden welkom zijn in ons land, maar dat percentage was eerder 8 procent hoger. 

De virtuele zetelstand in De Stemming is nu als volgt:

VVD 23 (-1), PvdA 11 (-1), PVV 34 ( +7), CDA 19 (-), SP 18 (-3), GL 9 (+3), D66 19 (-2), CU 6 (-1), SGP 3 (-1), PvdD 3 (-), 50PLUS 5 (-1)

Over De Stemming

Het onderzoek is uitgevoerd van 25 tot en met 27 september 2015. Er hebben 2214 mensen meegedaan.

De Stemming is een peilmethode met vooral aandacht voor de zwevende kiezer. Een groot deel van het electoraat twijfelt tussen twee of drie partijen. De methode die De Stemming gebruikt sluit hierbij aan: kiezers kunnen namelijk in totaal vijf stemmen verdelen. Zij geven al deze stemmen aan één partij of aan meerdere partijen. Daarmee geeft De Stemming ook inzicht in de strijd tussen partijen en in kiezersbewegingen.

De Stemming is gebaseerd op een steekproef van steeds 3000 respondenten uit het Intomart GfK online panel. De steekproef is gestratificeerd naar CEBUCO-regio, sekse, leeftijd en opleiding, het stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen van september 2012 en religieuze overtuiging per CBS-landsdeel. Per meting heeft telkens ongeveer de helft van de respondenten de vragenlijst ingevuld.

Het onderzoek onder het EenVandaag Opiniepanel is uitgevoerd op 28 en 29 september. Er hebben 17.241 mensen meegedaan.

Download