In het hele land worden, met het oog op de coronabesmettingen, evenementen afgelast. Modelleur infectieziekten Van Zelst: "Mensen gaan na een evenement de samenleving in, zorgen voor nieuwe besmettingsketens, en die kunnen zorgen voor meer ziektelast."