Werknemers van chemiebedrijf DuPont werden niet of nauwelijks beschermd tegen gevaarlijke stoffen terwijl de arbeidsinspectie niets deed. De inspectie was vooral bezig met het voorkomen van ongevallen, maar verzuimde daarbij de veiligheid van de werknemers te controleren. Dat concludeert minister van Sociale Zaken Asscher in een onderzoek dat hij vandaag aan de Tweede Kamer presenteert.

Het onderzoek

Zo wil hij bijvoorbeeld de wetgeving rond het werken met chemische stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting aanscherpen. In België bijvoorbeeld vallen dit soort stoffen nu onder de dezelfde en strengere wet voor kankerverwekkende stoffen. Ook wil hij dat de arbeidsinspectie zich meer gaat richten op controleren op regels voor werken met chemische stoffen en deze dienst uitbreiden. Ook moeten arbo-artsen meer bijgeschoold worden op dit gebied.

EenVandaag kijkt naar de conclusies met Wim van Veelen van de FNV. Ook spreekt EenVandaag opnieuw met de vrouwen van de voormalige Lycra-afdeling van DuPont. Wat hebben zij eigenlijk aan het onderzoek en de lessen die hieruit getrokken worden? 

"Mijn eerste reactie is toch vooral verbazing", zegt Van Veelen. "Omdat dit bedrijf eigenlijk in veertig jaar tijd nooit is bezocht door de arbeidsinspectie en er niet is gekeken naar wat voor chemische stoffen worden daar gebruikt. Dat is een verbazingwekkende conclusie."   

Kennis over stoffen was intern bekend

De kennis over stoffen als PFOA en DMAC  was intern bij de fabriek al vanaf de jaren 70 bekend bij Dupont maar werd jarenlang onder de pet gehouden. De fabriek stelde zelf minimum blootstellingsnormen en nam maatregelen voor de werknemers, maar stelden de werknemers hiervan niet op de hoogte. 

Eenvandaag heeft een jaar geleden diverse keren aandacht besteed aan deze arbeidsomstandigheden en blootstelling van werknemers aan de giftige stoffen DMAC en PFOA. Met name het verhaal van de vrouwen van de Lycra-afdeling gaven de indruk dat het destijds met de arbeidsomstandigheden op de Lycra afdeling slecht gesteld was.

De werknemers op deze afdeling, vaak vrouwen, werkten jarenlang onbeschermd met de spoelen met lycradraden. Ze droegen geen beschermende kleding. De stof DMAC was overal aanwezig. Deze stof tast de vruchtbaarheid en voortplantingsorganen aan. De damp hing destijds in de lucht en de spoelen waren nog nat van het chemisch spul.  

De werknemers kregen geen veiligheidsvoorschriften en wisten niets of weinig van de gevaren van deze stof af. Bijvoorbeeld dat deze ook door de huid heen kon dringen. Ze werkten vaak luchtig gekleed en zonder handschoenen en hadden direct contact met de spoelen Lycra. Velen van hen kregen vruchtbaarheidsproblemen, verloren hun kind, kregen kinderen met afwijkingen of werden zelf ernstig ziek. Zestien van hen, meest vrouwen, zijn een procedure begonnen tegen hun vroegere werkgever Dupont. 

Hoge waarden PFOA

EenVandaag berichtte ook verschillende keren over de productie van Teflon bij Dupont. Deze anti-aanbaklaag is gemaakt van PFOA, een uiterst giftige stof die jarenlang in het bloed aanwezig blijft. Volgens Amerikaanse onderzoekers is PFOA verantwoordelijk voor diverse soorten kanker, zoals blaas en leverkanker. Sommige omwonenden rond de fabriek Dupont bleken nog hoge waarden PFOA in hun bloed te hebben. Dit werd aangetoond in een recent RIVM onderzoek.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.