Zoals de Arbeidsinspectie controleert of werkgevers en werknemers zich aan wetten en regels houden, zo moet er ook een speciale inspectie komen die controleert op racisme. Daarvoor pleit de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme.

Rabin Baldewsingh is vorig jaar oktober begonnen als coördinator. Hij werkt aan een nationaal plan tegen racisme en discriminatie. "In dat nationaal plan zullen heel nadrukkelijk vele versterkingen opgenomen worden om de aanpak van discriminatie en racisme verder te brengen", vertelt hij.

Handhaven en monitoren

Onlangs erkende het kabinet dat er bij de Belastingdienst sprake was van institutioneel racisme. Maar ook bij andere overheidsinstellingen en bedrijven valt nog een hoop te verbeteren volgens Baldewsingh. En wat volgens hem 'zomaar een idee zou kunnen zijn' is het investeren in handhaving en in monitoring.

"Wat dat betreft lijkt het onvermijdelijk om, net als bij de Arbeidsinspectie, of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, te komen tot een antidiscriminatie-inspectie. Dat betekent gewoon dat functionarissen aan de slag gaan om te kijken hoe het bij bedrijven is."

Meldingsbereidheid moet omhoog

Ook wil hij dat bedrijven zelf hun aanpak en voortgang gaan bijhouden, "dat je dus ook bedrijven maar ook de overheid uitdaagt om in jaarverslagen verantwoording af te leggen wat ze in het afgelopen jaar hebben gedaan als het gaat om diversiteit en inclusiviteit."

"Maar ik denk ook bijvoorbeeld aan de meldingsbereidheid die er in Nederland niet is, of heel erg laag is", vervolgt hij. "Ik denk dat het belangrijk is om discriminatiegevallen of mensen die te maken hebben gehad met discriminatie en racisme uit te nodigen om het vooral te melden."

Het gesprek met Rabin Baldewsingh

Bekijk ook

Quota werken

Een van de tools waarmee inclusiviteit op de werkvloer kan worden vergroot is een diversiteitsquotum, zegt hij. Toch zijn een hoop Nederlanders daar niet enthousiast over. "Dat is wat mij betreft niet verbazingwekkend", zegt Rabin Baldewsingh. Hij is Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme en heeft als taak om ongelijke behandeling in onze maatschappij tegen te gaan.

"In Nederland is er altijd weinig steun voor quota", vervolgt hij. "Maar het werkt wel. Dus ik vind het wel heel erg jammer dat we geen oog hebben in Nederland voor het feit dat streefcijfers wel het verschil kunnen maken. Kijk maar naar het vrouwenquotum bijvoorbeeld. Daar heeft het substantieel het verschil gemaakt."

Diversiteit en inclusiviteit verankeren

Een andere oplossing is een cursus voor werknemers van de overheid en bedrijven, om bewuster te worden van vooroordelen. Maar dat ziet de Nationaal Coördinator juist niet zo zitten. "Ik denk niet dat een cursus veel zal gaan helpen. En zeker als je dat eenmalig doet, nee."

Baldewsingh wijst op de langetermijnoplossing. "Belangrijk is dat in ieder geval diversiteit en vooral ook inclusiviteit verankerd worden in de organisatiecultuur. De werkvloer moet natuurlijk wat mij betreft wat diverser dan op dit moment het geval is."

Politiek moet verantwoordelijkheid nemen

In het meekrijgen van de politiek in zijn plannen ziet Baldewsingh nog wel een uitdaging. "De eerlijkheid gebied mij wel te zeggen dat de politiek voor een belangrijk deel wel verantwoordelijk is voor de polarisatie in onze samenleving."

Maar hij heeft hoop en blijft positief: "De politiek heeft mij aangesteld, dus ik ga er wel vanuit dat ze naar mij luisteren. Ik ga ze heel fel aansporen."

Bekijk ook

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.