Een schoolweek van vier dagen? Veel kinderen zullen er een gat voor in de lucht springen. In Zaanstad is het de enige maatregel die basisscholen nog kunnen bedenken om het nijpend lerarentekort op te lossen. “Wij krijgen de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt”, zegt Rien Spies van onderwijskoepel Agora.

De zomervakantie is nog maar net voorbij of het nijpend lerarentekort wordt daar pijnlijk zichtbaar. Bij uitval door ziekte van een leraar is er geen invaller meer te vinden. “De invalpool wordt nu al volledig ingezet”, zegt Spies. Daarom heeft het bestuur van de onderwijskoepel -goed voor 25 basisscholen met in totaal 7000 leerlingen- besloten om over te gaan tot een kortere schoolweek als er geen leraar te vinden is die voor de klas kan staan.

Vierdaagse schoolweek

Er hoeft maar één docent ziek te worden en de onderwijskoepel zal besluiten om over te gaan tot deze maatregel. In de klassen waar geen oplossing is voor uitval zal de school de deuren moeten sluiten. Vooral in de herfst als het land wordt geteisterd door griepvirussen, voorziet Spies grote problemen: “Als er in het najaar een griepgolf komt dan kunnen wij niet anders dan minder lesgeven.” 

De stichting moet elke dag 330 leerkrachten inzetten. De Onderwijskoepel Agora beheert samen met Zaan Primair  95% van de basisscholen in de gemeente. Ook bij Zaan Primair is het lerarentekort een groot probleem.

Begrip bij ouders

Een extra dag naar de opvang, (schoon)ouders of thuis werken: voor werkende ouders betekent de maatregel dat er geïmproviseerd zal moeten worden. “Natuurlijk wil je als ouder het liefst dat je kind gewoon regulier les kan krijgen”, zegt Bastiaan Frelink.

Toch heeft Frelink, voorzitter van de Medezeggenschapsraad van de Zaanse scholen, begrip voor de maatregel. “Het lerarentekort is zo nijpend dat wij de kinderen liever een dag minder naar school sturen dan dat zij eindeloos worden opgedeeld in andere klassen.” 

Lerarentekort

Het toenemend tekort aan leerkrachten is volgens Spies te wijten aan verschillende ontwikkelingen. “We hebben afgelopen jaren gevraagd of mensen meer willen werken maar die rek is er nu toch echt uit. Het basisonderwijs is een vrouwenvak en vrouwen werken relatief vaak in deeltijd.” Daarnaast ziet Spies veel leerkrachten teruggaan naar de provincie, omdat daar weer meer werk is in het onderwijs. “In het verleden hebben we leerkrachten naar de Randstad zien komen omdat hier werk was, nu het in de provincie weer aantrekt gaan ze weer terug omdat het daar minder duur is om te wonen.” Ook ziet Spies veel vergrijzing in het onderwijs. “De groep 55-plussers is vrij groot, maar dat is in heel het land zo. En die groep zal de komende jaren uitstromen.” 

Wettelijke norm

De maatregel van de onderwijskoepel in de Zaanstad is in strijd met de wet. Volgens de wet mag er in een schooljaar niet vaker dan 7 keer sprake zijn van een vierdaagse schoolweek en is er een wettelijke norm van 940 lesuren per jaar. “Dat gaan wij niet halen”, zegt Spies.

reactie
clock 17-09-2018 13:35

Woordvoerder Inspectie van het Onderwijs:

De inspectie is er om toezicht te houden op naleving van de wetten die voor het basisonderwijs gelden. Deze zijn duidelijk; zo mag een school niet vaker dan zeven keer per jaar een vierdaagse schoolweek inplannen. Daar zullen de scholen in Zaandam zeer waarschijnlijk overheen gaan.Aan de andere kant hebben we begrip voor de nijpende situatie die door het lerarentekort is ontstaan en zullen er vooralsnog zeker geen sancties opgelegd worden. We gaan met de scholen in gesprek en hopen dat we samen tot een oplossing komen.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.