Huisartsen krijgen te veel taken op hun bord en kampen met schreeuwende tekorten, zeker nu corona heerst. De cruciale eerstelijnszorg dreigt te verstoppen als er niets verandert, zegt de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Matthijs van der Poel is huisarts in Rotterdam. Al voor de coronacrisis had hij het behoorlijk druk, maar inmiddels zijn werkdagen van rond de 12 uur voor hem de norm. En zelfs daarmee krijgt Van der Poel zijn dagelijkse taken nauwelijks af.

'Gezin zie ik nauwelijks nog'

"Ik kom 's ochtends rond kwart voor 7 naar de praktijk en werk tot in de avond. Spreekuur, bezoeken aan huis, tussendoor vaccineren of mensen die niet meer mobiel genoeg zijn thuis boosteren."

En daarnaast zijn er natuurlijk de spoedgevallen, waarbij de huisarts direct in actie moet komen. "Het is bij elkaar heel veel, en ik moet de hele tijd concessies doen om alle ballen in de lucht te houden. Mijn gezin zie ik op dit moment nauwelijks nog."

Werkdruk loopt onaanvaardbaar op

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) vindt dat de werkdruk voor huisartsen op dit moment onaanvaardbaar oploopt.

En dan heeft 72 procent van de huisartsen ook nog te maken met personeelsuitval door ziekte en quarantaine. De hoeveelheid taken neemt intussen alleen maar toe.

'Krapte in ziekenhuizen werkt door'

"De krapte in de ziekenhuizen werkt heel duidelijk door in de eerstelijnszorg, dat laten onze nieuwste cijfers zien", zegt LHV-voorzitter Mirjam van 't Veld.

"Zo kunnen huisartsen in slechts 36 procent van de gevallen patiënten direct doorverwijzen naar het ziekenhuis. Dat betekent dat ze langer voor deze kwetsbare patiënten moeten zorgen, namelijk totdat er wel plek is in het ziekenhuis."

Bekijk ook

'Tien telefoontjes om thuiszorg voor patiënt te regelen'

Andersom krijgen huisartsen ook eerder patiënten terug van de ziekenhuizen, bijvoorbeeld coronapatiënten die thuis nog extra zuurstof nodig hebben. "Het probleem daarbij is dat ook de thuiszorg erg onder druk staat", licht Van 't Veld toe.

"Daardoor moeten huisartsen soms een hele reeks organisaties afbellen voordat er eindelijk thuiszorg geregeld is. Dat kan oplopen tot zo'n tien telefoontjes voor één patiënt. Zo gaat kostbare tijd verloren. Maar er is ook geen andere optie op zo'n moment. Je kunt de patiënt immers niet aan zijn lot overlaten."

'Acute hulp altijd beschikbaar'

De LHV onderstreept dat essentiële huisartsenzorg nooit weg zal vallen. "Wie acuut hulp nodig heeft, zal deze ook altijd krijgen", zegt LHV-voorzitter Mirjam van 't Veld.

"Daarvoor zijn onderling afspraken gemaakt, zodat huisartsen elkaar kunnen helpen als het ergens te druk wordt. Dus blijf als patiënt altijd bellen of langskomen als je je zorgen maakt."

'Sommige dingen kunnen even wachten'

Maar het kan een goed idee zijn om even na te denken hoe nodig een consult daadwerkelijk is, vindt Van 't Veld. "Sommige dingen kunnen misschien toch nog even wachten. Daarmee help je de druk op de huisarts iets te verlichten."

Want dat is juist zo belangrijk, benadrukt ze: "We willen huisartsenzorg laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk houden, ook in coronatijden."

Bekijk ook

Agressie en intimiderend gedrag

Naast de werkdruk neemt ook agressie tegen praktijkpersoneel toe: "Maar liefst 37 procent van de huisartsen en 68 procent van de praktijkmedewerkers kreeg in de afgelopen weken te maken met intimiderend gedrag of agressie", vertelt Van 't Veld.

"Deze mensen werken al keihard, zijn de uitputting nabij, na bijna 2 jaar coronacrisis, en dan komt dat er nog bovenop. We vinden dit echt onacceptabel."

Bekijk de tv-reportage.