De ene huisarts na de ander verschijnt in de media over het aanbieden van hulp met het zetten van boosterprikken. Hoogleraar logistiek management Jan Fransoo heeft zo zijn vraagtekens of die hulp nú nog zinvol is.

Een oproep in het lokale huis-aan-huisblad in het Groningse Grijpskerk zorgde voor veel aanwas bij huisarts Paul Rademaker in zijn praktijk. Hij bood het Pfizer-vaccin aan als boosterprik, nadat hij al eerder niet-mobiele ouderen thuis prikte en ook in verpleeghuizen mensen boosterde. De arts kon zo'n 500 mensen per dag vaccineren.

Boosterprik loopt sneller dan eerste vaccinatieronde

Maar Rademaker mag nu niet meer extra mensen boosteren van de regionale GGD. De GGD Groningen wil binnenkort wel de groep vergroten die huisartsen mogen boosteren. Directeur van de GGD Jos Rietveld: "Bijvoorbeeld de groep mensen die nu voor de griepprik in aanmerking komen, die de huisarts dus sowieso ook zien. Dat is dan een iets ruimere categorie." Daar is Rademaker wel erg blij mee.

Ondertussen verwacht de GGD Groningen over een week of 3 verreweg het grootste deel van de boosterprikken te hebben gezet. We zitten nu op de 8000 vaccinaties per dag in deze regio, dat is meer dan tijdens de eerste vaccinatieronde. En we gaan de komende dagen naar de 10.000 tot 12.000 per dag." En dat nog zonder de bereidwillende huisartsen.

Bekijk ook

'GGD zit tussen twee vuren'

Maar na de grootste hausse, komen ook nog de jongeren en daarna de kinderen vanaf 5 jaar voor een eerste prik. Daar spelen de huisartsen momenteel geen rol in. Komende vrijdag zet huisarts Ramaker voorlopig dan ook zijn laatste prik. Hoewel hij nog altijd denkt dat iedere gezette prik ervoor zorgt dat Nederland sneller uit de lockdown is.

"Maar de GGD zit nu een beetje tussen twee vuren in, de rigide houding van vooral het ministerie van VWS heeft zo zijn weerslag op de snelheid van de boostercampagne."

Bekijk ook

Kan elke huisarts wel helpen?

Hoogleraar logistiek Jan Fransoo van de Tilburg University ziet ook veel artsen die zich op internet uitspreken en willen meehelpen met de boosterprikken tegen het coronavirus.

"Maar er zijn ook heel veel huisartsen die dit niet kunnen doen omdat ze het gewoon veel te druk hebben momenteel." Iets dat Jos Rietveld van de GGD juist weerspreekt: "Huisartsen hebben het nu rustiger, dat zie je vaker als het land in lockdown is."

Of vooraf duidelijke afspraken, of overlaten aan GGD

Hoogleraar Fransoo zegt dat het boosteren bij huisartsen om te helpen vooral helpt als er veel huisartsen zijn die kunnen bijspringen. "Het is welkom op het moment dat het aantal huisartsen substantieel is. Maar de Landelijke Huisartsen Vereniging zegt nu dat ze dat minder zien. En dat is waar het ministerie mee spreekt. De winst zou in zijn totaliteit overigens maar een paar dagen zijn. Al kan dat wel het verschil maken voor ouderen en kwetsbaren natuurlijk."

Rietveld ziet in zijn regio zo'n driekwart van alle huisartsen die mee willen helpen prikken. "De bereidheid is hier zeker weten hoog. En het gaat om grote maatschappelijke implicaties en belangen met zo'n lockdown dus of het nu een paar dagen of een week versnelt, dat kan wel degelijk veel verschil maken."

Bekijk ook

Voorbereiden op vierde prik

Fransoo denkt dat er nu wel goed nagedacht wordt over een eventuele booster van de booster. "Dan zullen we niet zo snel meer mensen tekort hebben die je halsoverkop moet overhalen om te gaan prikken. Mensen lopen niet meer zo snel uit hun contract."

Rietveld zet nu ook al veel mensen in uit de eigen organisatie. "Er zijn vast GGD's die straks met problemen zitten omdat er mensen vertrekken, maar bij ons is dat niet direct zo. Je zou eraan kunnen denken dat je vaste vaccinatiecentra hebt, dat je dan met een soort basiscapaciteit werkt die je wanneer nodig weer kunt opschalen. We hadden begin november nog zo'n 100 mensen werkzaam in de vaccinatiestraat, dat zijn er nu 500."

Hoogleraar Jan Fransoo en huisarts Rademaker in EenVandaag op NPO Radio 1