Een groep ChristenUnie-leden verzet zich tegen de plannen van het kabinet voor een tijdelijke stop op gezinshereniging voor asielzoekers. Maar veel kiezers van die partij zijn een stuk milder. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

Aan het onderzoek deden ruim 800 mensen mee die bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen ChristenUnie stemden.

Tijdelijke stop

In de kabinetsplannen mogen asielzoekers met een verblijfsvergunning hun familie pas laten overkomen als ze een woning hebben gevonden.

De helft van de ondervraagde ChristenUnie-kiezers (56 procent) vindt een tijdelijke stop op gezinshereniging een lastige zaak, maar in de huidige omstandigheden wel goed. De andere helft vindt dit een slechte zaak (31 procent), of weet niet goed welke afweging ze moet maken (13 procent).

Noodzakelijk kwaad

ChristenUnie-kiezers die voor zo'n tijdelijke stop zijn, zien het vooral als een noodzakelijk kwaad. "Het is niet leuk, maar wel realistisch", zegt iemand. Voor hen wegen de problemen in de huidige opvang in Nederland zwaar. Zij vragen zich af of het wel verantwoord is om daar hele gezinnen langdurig aan bloot te stellen.

"Als je mensen toelaat moet je goed voor ze kunnen zorgen, zeker voor kinderen. Maar zonder woning gaat dat gewoon niet. Die krijgen het moeilijk in de huidige slechte opvangplekken", schrijft een ChristenUnie-stemmer. Voorstanders benadrukken vaak wel dat dat de maatregel zo kort mogelijk moet duren. Zodra Nederland de opvang beter op orde heeft moet hij zo snel mogelijk weer afgeschaft worden.

Bekijk ook

Families verscheurd

Een derde van de stemmers die het onderzoek invulden is tegen een uitstel van gezinshereniging. Zij noemen het 'onmenselijk' om gezinnen langdurig van elkaar te scheiden. Volgens het kabinet mag de maximale wachttijd voor gezinshereniging 15 maanden zijn. Veel deelnemers denken dat dit in strijd is met internationale verdragen.

"Dit gaat tegen alle regels in. Asielzoekers moeten nu al belachelijk lang wachten om een status te krijgen. En dan nog wachten op een huis. Al die tijd zijn families verscheurd. Een gezin hoort bij elkaar te zijn", zegt een tegenstander. Ook maken ze zich zorgen over de achterblijvers: "Wie weet wat er met de vrouwen en kinderen gebeurt in het land van herkomst. Opvangkampen daar zijn nog erger dan bij ons."

Maatregelen asielcrisis

Driekwart van alle kiezers voor

Eén op de zeven CU-kiezers weet niet goed wat te denken van de maatregel. Het is een redelijke oplossing zolang wij chaos hebben in de opvang. Maar vanuit de verantwoordelijkheid die wij hebben naar anderen kan dit niet", vat deze kiezer zijn worsteling samen.

Van alle 26.000 deelnemers aan het onderzoek vindt een grote meerderheid (73 procent) de tijdelijke stop op gezinshereniging een goede zaak. Kiezers van coalitiepartijen VVD (89 procent) en CDA (80 procent) zijn hier duidelijk blij mee. Die van D66 zitten op de lijn van die van de ChristenUnie: 57 procent is voor en 32 procent tegen.

Bekijk ook

Liever instroom beperken

EenVandaag legde ook andere kabinetsmaatregelen om de vastgelopen asielopvang te bestrijden voor aan alle deelnemers. Vooral de maatregelen die de instroom van asielzoekers beperken kunnen op steun rekenen. Dat Nederland tijdelijk geen vluchtelingen uit de 'Turkije-deal' opneemt valt goed (67 procent). Dat geldt ook voor snellere procedures en aparte opvang voor asielzoekers uit veilige landen en asielzoekers die overlast veroorzaken (86 procent).

Maatregelen die de doorstroom in Nederland moeten bevorderen, liggen gevoeliger. Zeker als het gaat om het beschikbaar stellen van woonruimte aan statushouders, dat botst met de woningnood in Nederland. Nauwelijks een kwart (23 procent) is het ermee eens dat 12 procent van de sociale huurwoningen nu naar statushouders gaat. Over 5600 extra noodopvangplekken voor vluchtelingen zijn de meningen verdeeld: 41 procent is voor, 47 tegen.

Bekijk ook

info

Over het onderzoek

Het onderzoek is gehouden op 29 en 30 augustus 2022. Aan het onderzoek deden 24.943 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee, waaronder 855 kiezers die bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 ChristenUnie hebben gestemd.

Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk: leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Het Opiniepanel bestaat uit 80.000 leden.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.