Onder ouders van kinderen tot en met 4 jaar bestaat veel twijfel of zij hun kinderen laten inenten tegen de Mexicaanse griep. Eén op de vijf (22 procent) zegt zijn of haar kind niet te laten vaccineren. Een kwart twijfelt. De belangrijkste reden voor de terughoudendheid is angst voor bijwerkingen. Dit blijkt uit vandaag gehouden onderzoek van EénVandaag onder 600 ouders met jonge kinderen. Iets meer dan de helft (53%) laat de kinderen wel inenten.

Aan het onderzoek deden ook ruim 5000 mensen uit de risicogroepen mee, die inmiddels een oproep voor vaccinatie hebben gehad. 72 procent laat zich inenten. Een op de vijf is dat niet van plan, de meesten van hen vinden het niet nodig.

Van de mensen in de risicogroepen is het personeel in de gezondheidszorg het minst geïnteresseerd in de griepprik. Mensen met een verhoogd medisch risico zoals hart- en longziekten willen zich bijna allemaal laten inenten.

De mensen die niet in de risicogroepen vallen is gevraagd of zij zich toch willen laten inenten. Een kwart (25 procent) zegt dit graag te willen. Eenderde van alle 10.000 deelnemers aan het onderzoek kent inmiddels één of meerdere mensen met de Mexicaanse griep.

Over het onderzoek

Het onderzoek is vandaag gehouden onder ruim 10.000 deelnemers aan het EénVandaag Opiniepanel. Onder hen ruim 5000 mensen uit de risicogroepen en 600 ouders met kinderen van 0 tot en met 4 jaar.