Veruit de meeste mensen vinden dat straatnamen van zeehelden niet aangepast moeten worden, blijkt uit een gewogen peiling onder circa 28.000 mensen van het EenVandaag Opiniepanel. Wel vindt een krappe meerderheid (52%) het een goed idee als er uitlegbordjes bij geplaatst worden, waar de goede en slechte daden van de historische figuren te lezen zijn.

De Coentunnel, het borstbeeld in het Mauritshuis en de J. van Heutszstraat. De laatste tijd is hier veel discussie over ontstaan omdat de namen verwijzen naar historische figuren die destijds betrokken waren bij slavenhandel of oorlogsmisdaden pleegden. Veel mensen vinden dat deze discussie is doorgeschoten en willen dat de vernoemingen blijven. "Laten we ophouden met deze schijnheiligheid en gewoon trots zijn op onze geschiedenis", zegt iemand. Zo vinden de ondervraagden dat de Admiraal de Ruyterlaan (92%) en de Piet Heinstraat (90%) mogen blijven. Maar ook in de Van Heutszstraat (74%) en de J.P. Coenschool (73%) zien ze geen probleem. 

Dat beeld verandert als we vragen naar straatnamen van burgemeesters waarvan later bleek dat ze fout waren in de Tweede Wereldoorlog. Nog steeds zegt 57 procent dat een dergelijke straatnaam mag blijven, maar er zijn ook veel tegenstanders (37%). Een straatnaam van een priester die later schuldig bleek te zijn aan kindermisbruik kan volgens de meeste mensen (49%) niet. "In dit geval hebben we te maken met het recente verleden. Er zijn nog steeds mensen die er de negatieve (psychische) gevolgen van ondervinden."

Mensen zijn verdeeld over de vraag of nieuwe straten nog J.P. Coenstraat of Admiraal de Ruyterlaan mogen heten. 45 procent vindt dat dat nog wel moet kunnen; een even groot deel (46%) ziet dat niet zitten. 

Meer draagvlak is er voor het plaatsen van uitlegbordjes onder straatnamen van omstreden historische figuren. "Als de straatnamen dan blijven, is dit een mooi compromis. Ik denk dat hierdoor de kennis van onze geschiedenis en het historisch besef zal groeien", zegt een ondervraagde. Die uitleg moet wel evenwichtig zijn, stellen veel mensen als een belangrijke voorwaarde.  

Rapport straatnamen zeehelden moeten blijven


De Stelling van Nederland

Vanavond presenteert Gijs Rademaker de resultaten uit het onderzoek in De Stelling van Nederland: Wij moeten trots zijn op onze taal, tradities en verleden. Jort Kelder leidt een discussie tussen mensen uit de zaal over dit thema. 


over dit onderzoek
clock 14-03-2018 01:00

Aan het onderzoek deden 28.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 10 tot en met 14 maart 2018. Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden. De software van de onderzoeken is van Vision Critical.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.