De meeste Pvda-stemmers vinden een verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar onbespreekbaar. 61 procent wil hoe dan ook vasthouden aan 65 jaar. Dit blijkt uit onderzoek van EénVandaag.

De PvdA achterban staat hiermee niet achter het standpunt van het kabinet, dat de AOW-leeftijd wil verhogen naar 67.

Eénderde van de PvdA-stemmers (34 procent) is wel bereid om onder voorwaarden over een leeftijdsverhoging na te denken.

CNV verdeeld, steun voor FNV

Werkgevers en vakbonden mogen voor 1 oktober met alternatieven voor de verhoging van de AOW-leeftijd komen. Vakcentrale CNV liet eerder weten dat ze bereid is om de verhoging van de AOW-leeftijd te overwegen als andere maatregelen te weinig opleveren. De CNV-achterban is verdeeld: de helft van zijn leden (49 procent) is het hier mee eens, de andere helft (47 procent) niet. Voor FNV-leden is het duidelijk: 71 procent is absoluut tegen een verhoging van de AOW-leeftijd.

Verdeeldheid over AOW

Onder alle deelnemers van het onderzoek heerst verdeelheid over de AOW-kwestie. Een kleine meerderheid (54 procent) van alle ondervraagden vindt de verhoging onbespreekbaar, 41 procent vindt deze onder voorwaarden wel bespreekbaar. Hierbij gaat het vooral om de achterban van het CDA, VVD, de ChistenUnie, Groen Links en D66.

PvdA-stemmers: verhoging AOW-leeftijd onbespreekbaar