55 procent van de deelnemers die vandaag meededen aan een gewogen peiling van EenVandaag, zijn voor het verplichten van lessen over het Wilhelmus op scholen. Met name kiezers van VVD, CDA, ChristenUnie en PVV zijn hier voorstander van. Les over de Grondwet kan op nog meer draagvlak rekenen: 91 procent zou dit een goede zaak vinden. EenVandaag peilde onder 15.000 mensen.

Voorstanders stellen dat het Wilhelmus een echt volkslied is, dat zorgt voor verbroedering in tijden dat de samenleving verdeeld is. Ook vinden ze dat het lied een rode draad in onze geschiedenis weergeeft die iedereen zou moeten kennen. Tweederde (65%) van alle ondervraagden vindt ook dat iedere Nederlander op zijn minst het eerste couplet mee moet kunnen zingen.

Rum een derde (36%) van de ondervraagden is tegen verplichte lessen over het volkslied. Deze groep vindt het vooral betuttelend. Zowel voor- als tegenstanders noemen het lied wel vaak 'oudbollig' en 'toe aan modernisering'. 

Ook les over Grondwet en slavernij

Negen op de tien ondervraagden zijn ook voor verplichte lessen over de Grondwet, vooral omdat hier instaat hoe we als mensen met elkaar om willen gaan. Hoewel in de formatie besloten zou zijn dat lessen over slavernij niet verplicht worden, is ook hier veel draagvlak voor. Circa zeven op de tien (67%) deelnemers zouden het liefst zien dat dit ook verplicht wordt onderwezen. Ook de kiezersgroepen van de vier formerende partijen zijn voor verplichte lessen over de Grondwet en slavernij.

Rapportage onderzoek Wilhelmus

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 14.960 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats op16 augustus 2017.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.

De software van de onderzoeken is van Vision Critical

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.