Ondanks alle problematiek met het uitbetalen van pgb-declaraties is er geen breed draagvlak dat staatssecretaris Van Rijn zou moeten opstappen. De helft (50%) van de ruim 21.000 deelnemers aan een onderzoek van EenVandaag vindt dat Van Rijn moet opstappen. Een derde van de ondervraagden (34%) vindt de problematiek rondom pgb’s geen aanleiding voor Van Rijn om op te stappen.

Aan het onderzoek deden 511 zorgverleners en 748 pgb-houders mee. Ook onder hen is geen meerderheid voor het aftreden van Van Rijn. Veel ondervraagden houden Van Rijn verantwoordelijk en denken niet dat met het aftreden van de staatssecretaris de problemen rondom het pgb-systeem opgelost worden.

‘Aftreden is weglopen voor zijn verantwoordelijkheid, het zal de problemen niet oplossen. In deze moeilijke klus heeft hij fouten gemaakt, maar op zich is hij een goede bewindspersoon’ – aldus een van de ondervraagde zorgverleners.

Weinig begrip aanpak Van Rijn

Twee derde (66%) van alle deelnemers aan het onderzoek heeft er geen begrip voor dat het een paar maanden duurt voordat het nieuwe systeem voor uitbetaling van de pgb’s goed werkt.  Van de ondervraagden denkt de helft (51%) niet dat de problemen voor het eind van het jaar volledig zijn opgelost.

Lees ook: 'Veel zorgverleners krijgen nog steeds geen pgb-geld'

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 21.000  leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 22 tm 28 mei 2015.

Onder de deelnemers zijn 511 zorgverleners die hun pgb-kosten vergoed krijgen via de SVB en 748 pgb-houders.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 70 procent van de panelleden.

Download