Vooral hogere inkomens denken dat 2021 een goed jaar wordt voor hun portemonnee. Mensen met een kleine beurs zijn sceptischer over de vraag of zij de vruchten plukken van economische herstel na corona.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 25.000 leden van het Opiniepanel over de economie in 2021. Over het geheel genomen denken zeven op de tien mensen (69 procent) dat 2021 financieel een goed jaar wordt voor hen. Hogere inkomens (87 procent) zijn daar een stuk optimistischer over dan lagere inkomens (50 procent).

Erop achteruit in 2021

Ook op de vraag of volgend jaar meer te besteden hebben, antwoorden hogere en lagere inkomens verschillend. Een kwart van de mensen met een bovenmodaal inkomen denkt erop vooruit te gaan in 2021, tegenover 15 procent van mensen met lagere inkomens. Zij, maar liefst 41 procent, denken er eerder op achteruit te gaan. Onder hogere inkomens is dat cijfer flink lager: 17 procent.

Mensen met lagere inkomens verwachten in 2021 onder andere lastenverzwaring van hun gemeente en andere overheden. Een deel is de aankondiging daarvan al op de deurmat tegengekomen. Ook zien zij kosten, vooral die van de zorgverzekering en energierekening, toenemen terwijl hun inkomen gelijk blijft. Of zelfs afneemt, in het geval van ouderen die pensioenkortingen op de loer zien liggen.

Lees ook

Somberheid over economie in 2021

Waar mensen uit alle inkomensgroepen het over eens zijn, is de verwachting voor de Nederlandse economie. In totaal verwachten ruim vier op de tien dat het daar volgend jaar goed mee gaat, tegenover de helft die een slecht jaar voorziet.

Over de eerste zes maanden van 2021 zijn mensen nog pessimistischer. Alle inkomensgroepen denken dat de eerste maanden eerder slechter (47 procent) worden dan beter (18 procent).

Ondernemers aan het overheidsinfuus

De grootste groep ondernemers zegt er financieel redelijk goed voor te staan en verwachten dit in 2021 voort te zetten. Een kwart (25 procent) van de ondervraagde ondernemers denkt dat het in 2021 beter gaat en een net zo grote groep vreest juist slechter af te zijn met zijn bedrijf. Bij ondernemers met personeel is dat cijfer nog hoger. Daarvan verwacht een derde volgend jaar dat het slechter zal gaan.

Van de werkgevers zegt een kwart (25 procent) dat overheidssteun cruciaal is voor het voortbestaan van zijn bedrijf. Nog eens een kwart (27 procent) kan het goed gebruiken, maar noemt het niet van levensbelang. De helft (41 procent) zegt geen steun nodig te hebben.

Vertrouwen over baanbehoud

Ondanks pessimisme over de economie denken bijna alle ondervraagde werknemers (92 procent) dat ze hun baan houden in 2021.

Dat is iets lager onder werknemers met een lager inkomen (86 procent) dan onder werknemers met hogere inkomens (94 procent).

Lees ook

info

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek, gehouden tussen 16 en 24 december 2020, deden 25.564 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Aan het onderzoek deden ook 1.310 zzp'ers en 502 ondernemers met personeel mee. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.