Er is veel draagvlak voor het vastzetten van Syriëgangers die terugkeren naar Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 23.000 mensen. Driekwart (73%) van de ondervraagden is er voor om mensen die terugkeren uit Syrië direct preventief op te sluiten. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer hier over. Alleen de ondervraagde kiezers van de PvdA zijn in meerderheid tegen deze maatregel.

Alleen PvdA-kiezers tegen

Syriëgangers die terugkeren naar Nederland worden nu aangehouden voor verhoor. Ze worden daarna alleen vastgezet als er aanwijzingen zijn dat ze in Syrië hebben meegevochten.  In de politiek gaan stemmen op om alle teruggekeerde Syriëgangers zonder tussenkomst van de rechter direct vast te zetten. Uit het onderzoek blijkt dat alleen de achterban van de PvdA hier in meerderheid (53%) tegen is. De meeste steun voor deze maatregel is te vinden bij de kiezers van PVV (94%), CDA (82%) en VVD (80%). Ook een meerderheid van de ondervraagde kiezers van SP (61%) en D66 (53%) is voor. GroenLinks kiezers zijn verdeeld: 46 procent is voor en 43 procent is tegen.

Geen risico nemen

Voorstanders van de maatregel vinden dat we in deze tijd geen enkel risico moeten nemen: veiligheid gaat voor alles. Potentiële terroristen moeten zo vroeg mogelijk gescreend worden. Tegenstanders vinden het niet passen in een rechtsstaat om mensen zonder verdenking vast te zetten. Bovendien zijn ze bang dat  mensen die met goede bedoelingen terugkeren door zo’n aanpak eerder zullen radicaliseren.

Veiligheidsgevoel

In het onderzoek werd ook de vraag voorgelegd in hoeverre mensen zich veilig voelen in Nederland na de aanslagen in Brussel. In het algemeen voelen mensen zich nog steeds veilig in ons land (81%). Wel is het veiligheidsgevoel licht beïnvloed door de gebeurtenissen in België. De helft van de ondervraagden (51%) zegt zich wat minder veilig te voelen dan voor de aanslagen. Vier van de tien deelnemers (39%) zeggen zich op openbare plekken wat minder op hun gemak te voelen. Het gaat dan vooral om stations, vliegvelden en grote evenementen. De angst voor een aanslag in Nederland is licht toegenomen. Nu denkt 60 procent dat er dit jaar een aanslag door radicale moslims in Nederland gaat plaatsvinden. Na de aanslagen in Parijs eind vorig jaar was dat 54 procent.

Project Fier

‘We laten ons niet bang maken’ Het is een veelgehoorde boodschap na de aanslagen in Brussel op 22 maart. EenVandaag wil de boodschappers van kracht de mogelijkheid geven om hun geluid te laten horen. Onder de hashtag #fier kunnen bekende en gewone Nederlanders hun boodschap tegen de angst laten zien en horen. Ook meedoen? Zing, dans, teken of schilder, maak een blog op Youtube, bedenk een rap. Alles mag als het maar laat zien dat je #fier bent, ook na het drama in Brussel. Mail je boodschap naar [email protected]  of tweet onder de hashtag #fier. Mensen die hun medewerking al hebben toegezegd zijn Lavinia Meijer, Frederique Spigt, Annemieke Schollaerdt, Lee Towers en Babette van Veen. De mooiste inzendingen zijn te zien bij EenVandaag en op social media.  

Radio EenVandaag

In Radio EenVandaag aandacht voor de vraag: zijn onze inlichtingendiensten toegerust om een aanslag zoals afgelopen dinsdag te voorkomen? Hebben we genoeg maatregelen om Syriëgangers te monitoren. Daarover praten we met Quirine Eijkman, van de universiteit Leiden. Verder spreken we Marielle Koekenbier over bovenstaande paneluitslag.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 23.000  leden van het EenVandaag Opiniepanel mee.

Het onderzoek vond plaats van 23 tot en met 25 maart 2016.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 70 procent van de panelleden.

De software is van Vision Critical.

Download

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.