Johan Remkes wil dat het kabinet vasthoudt aan het doel om stikstofuitstoot in 2030 te halveren. Mogelijk tot onvrede van veel boeren, maar de meeste mensen zijn het met Remkes eens. Ook wil een ruime meerderheid dat boeren nu niet meer gaan protesteren.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 22.000 leden van het Opiniepanel. Een aantal politieke partijen, boerenorganisaties en CDA-leider Wopke Hoekstra wilden dat deze deadline om de helft minder stikstof uit te stoten in 2030 zou opschuiven, maar daar gaat Remkes niet in mee.

Grootste groep achter '2030'

Er is veel kritiek op de uitwerking van het stikstofdossier, maar over het nut van stikstofdoel 2030 blijft de grootste groep overtuigd, zo blijkt uit nieuw onderzoek. 55 procent vindt het een goed plan als het kabinet blijft vasthouden aan het afgesproken doel. Aan de andere kant staat 38 procent van de mensen die dat juist van tafel wil.

Iets minder uitgesproken zijn mensen over een ander belangrijk advies van Remkes: het uitkopen van de grootste stikstofuitstoters binnen 1 jaar. 51 procent vindt dat de meest vervuilende boeren binnen 1 jaar moeten stoppen, ook als dit in de praktijk kan leiden tot gedwongen uitkoop. 39 procent is daar tegen en nog eens 10 procent weet het niet.

Steun voor stikstofdoel 2030

CDA'ers verdeeld

Opmerkelijk is de positie van het CDA, dat in een lastig parket zit met aan de ene kant een achterban op het platteland en aan de andere kant afspraken in het kabinet. Leider Wopke Hoekstra zorgde voor verwarring toen hij pleitte voor uitstel van het stikstofdoel, maar tegelijkertijd zei zich ook aan het regeerakkoord te houden.

Die spagaat is terug te zien in de achterban. Zowel over het stikstofdoel 2030 als het snelle uitkopen van vervuilende boeren zijn ze nu verdeeld. Een kleine meerderheid vindt dat het CDA in het kabinet moet blijven zitten als het kabinet de plannen van Remkes uitvoert. Dat is een groot verschil met de andere coalitiepartijen, waarbij een groter deel wil dat hun partij dan blijft meeregeren.

Coalitiekiezers over houding partij van keuze bij TK21 als kabinet advies Remkes overneemt

Praten, niet protesteren

Hoe het rapport van Remkes ook landt bij boeren, een ruime meerderheid (64 procent) vindt dat zij nu niet weer moeten protesteren met tractoren. Een nog grotere groep (84 procent) vindt dat boeren in gesprek moeten blijven met de overheid, ook al zijn ze het oneens met wat Remkes heeft geadviseerd.

Ook de meeste mensen (67 procent) die het een slechte zaak vinden dat de stikstofuitstoot in 2030 voor de helft naar beneden moet, moedigen boeren aan te blijven praten. Een van hen schrijft: "Aan tafel blijven, nu is er ruimte om mee te denken. Protesteren had zin, maar je moet weten wanneer je moet stoppen."

Wat moeten boeren nu?

Slecht imago industrie

Opvallend is dat lang niet iedereen ervan overtuigd is dat de landbouw de grootste vervuiler is als het gaat om stikstof. 37 procent vinkt landbouw aan op die vraag. De zware industrie heeft blijkbaar ook een reputatie: een even grote groep denkt dat die sector de meeste stikstof uitstoot.

Volgens het RIVM is het aandeel van de zware industrie in werkelijkheid ruim vier keer kleiner dan dat van de landbouw. De meeste mensen vinden echter dat de zware industrie het meest moet bijdragen aan het terugbrengen van de uitstoot.

info

Over dit onderzoek

Het onderzoek is gehouden op 5 en 6 oktober 2022. Aan het onderzoek deden 21.847 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk: leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Het Opiniepanel bestaat uit 80.000 leden.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.