Na tientallen gesprekken met boeren, bestuurders en natuurorganisaties presenteerde bemiddelaar Johan Remkes vandaag zijn bevindingen. Eén van de conclusies: er is door de politiek veel tijd verspeeld en dat heeft veel schade toegebracht.