Marianne Thieme heeft het prima gedaan als partijleider van de Partij voor de Dieren, zo vinden haar eigen kiezers in een onderzoek van EenVandaag. Ze krijgt een 8,3 als rapportcijfer.

Thieme vertrekt na 13 jaar als fractievoorzitter uit de Tweede Kamer. Aan het onderzoek deden 700 mensen mee die bij de Tweede Kamerverkiezingen op de Partij voor de Dieren gestemd hebben. Negen van de tien (95 procent) vinden dat ze het al die jaren goed gedaan heeft. Ze omschrijven haar als 'bevlogen', 'gedreven' en 'standvastig'. Hoewel ze geen compromissen wilde sluiten heeft ze toch veel bereikt op het gebied van dierenwelzijn en natuur vinden veel kiezers. Ze wijzen erop dat veel partijen haar standpunten hebben overgenomen.

De PvdD dacht al lang groen voordat de rest zover was. Ze was haar tijd ver vooruit.

Thieme duldde weinig tegenspraak

Hoewel Thieme wordt geprezen om haar consequente optreden naar buiten toe wordt ze binnen partij soms als wat 'autoritair' en zelfs 'sektarisch' omschreven. "Ze heeft de partij groot gemaakt en internationaal veel bereikt want ze heeft in meerdere landen zusterpartijen helpen opzetten.

Maar ze heeft ook iets teveel als autoriteit geopereerd, haar wil was wet", zegt een kiezer. Een ander punt van kritiek is dat ze de laatste jaren te onzichtbaar was omdat ze ziek of op reis was.

Discussie over koers: dieren of mensen

Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten verliet afgelopen zomer de fractie omdat ze vindt dat de partij zich naast dieren ook op mensen moet richten. In het onderzoek werd ook de vraag voorgelegd waar de partij zich nu vooral op moet richten. De ondervraagde PvdD-kiezers zijn hier verdeeld over: de helft (50 procent) vindt dat de partij zich vooral op dier, natuur en milieu moet blijven richten. Zij menen dat er al genoeg partijen voor mensendingen zijn, maar maar één partij voor het belang van dieren en natuur.

De andere helft (47 procent) ziet liever dat de partij zich wat meer gaat verbreden naar mensen. Zij vinden juist dat de mens een belangrijke rol heeft bij het veranderen naar een duurzame economie. Daar profiteren zowel mens als dier van. Hoewel er steun is voor haar visie vinden de meeste deelnemers het niet nodig om te proberen om Van Kooten terug te krijgen als Kamerlid voor de Partij voor de Dieren nu Thieme weg is.

Lees ook

Vertrouwen in Ouwehand, maar nog geen voorkeur voor lijsttrekker

Kamerlid Esther Ouwehand neemt voorlopig de functie van fractievoorzitter over in de Tweede Kamer. Zeven van de tien ondervraagde PvdD-kiezers hebben vertrouwen in haar (71 procent). Ze heeft tijdens de ziekte van Thieme al laten zien dat ze goed kan optreden als fractieleider.

Voor de vraag of zij ook lijsttrekker moet worden bij de Tweede Kamerverkiezingen vinden de meeste deelnemers het nog veel te vroeg. Ze willen eerst wel eens weten weten of er nog andere kandidaten zijn. Zelf hebben ze nog geen duidelijk voorkeur voor een bepaalde kandidaat.

Waardering van vriend en vijand

Thieme oogst niet alleen waardering bij haar eigen achterban, maar ook bij stemmers van andere partijen. Aan het onderzoek deden in totaal ruim 15.000 mensen mee.

De kiezers van vrijwel alle politieke partijen vinden in meerderheid dat Thieme het goed heeft gedaan. Alleen onder niet-stemmers ligt de waardering voor haar iets lager (33 procent).

Waardering voor Marianne Thieme
info

Over het onderzoek

Het onderzoek is gehouden op 30 september 2019. Aan het onderzoek deden 15.279 leden van het EenVandaag Opiniepanel meegedaan, waaronder 702 mensen die bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 op de Partij voor de Dieren hebben gestemd. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Het Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 leden.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.