De Partij voor de Dieren is klaar om te regeren, vindt lijsttrekker Esther Ouwehand. Veel van haar kiezers vinden regeren belangrijk, maar de partij mag dan geen enkele concessie doen over dierenwelzijn.

Dat zegt een meerderheid (59 procent) van de huidige Partij voor de Dieren-achterban in een onderzoek van EenVandaag. 29 procent vindt dat de partij op dit vlak wel bereid moet zijn om water bij de wijn te doen op dit vlak.

Liever vasthouden aan principes dan regeren

Hoewel een meerderheid (59 procent) het belangrijk vindt dat de Partij voor de Dieren gaat regeren, zijn de meesten niet klaar om daar een prijs voor te betalen. "Op dierenrechten moet je niet inbinden. Dan maar niet regeren", zegt een stemmer. Veel kiezers zien dan liever dat de partij invloed uitoefent vanuit de oppositie. "Partij voor de Dieren moet blijven voorlopen, luis in de pels blijven en groene thema's agenderen. Dat kan prima vanuit de oppositie."

Partij voor de Dieren-kiezers over regeerambities van die partij

Bijna alle PvdD-kiezers (95 procent) vinden dan ook dat de partij het de afgelopen 4 jaar vanuit de oppositie goed heeft gedaan. Ook verwacht slechts een fractie van de eigen kiezers (13 procent) dat de Partij voor de Dieren gaat regeren, vooral omdat ze ervan uitgaan dat andere partijen niet willen opschuiven richting de standpunten van de partij.

Minder intensieve veehouderij

Esther Ouwehand is vanavond de derde lijsttrekker die aanschuift in de reeks speciale verkiezingsuitzendingen van EenVandaag, waar politiek leiders van middelgrote en kleinere partijen vertellen over hun partij en hun plannen.

Belangrijkste inzet bij de verkiezingen is misschien wel haar verzet tegen de intensieve veehouderij vanwege het dierenwelzijn, de stikstofuitstoot en de vergrote kans op het overbrengen van ziektes van dier op mens. Niet alleen een grote groep eigen kiezers (96 procent) wil minder zogeheten bio-industrie, ook het brede publiek vindt dat. Driekwart van alle ondervraagden (73 procent) vindt dat de intensieve veehouderij moet inkrimpen, ook al verdient Nederland miljarden euro's aan de export van vlees en zuivel.

Kiezers over intensieve veehouderij in Nederland

Niet realistisch, geen kans op regeren, meer focus op mens

Het populaire verzet van de Partij voor de Dieren is alleen niet genoeg om massaal kiezers aan te trekken. De partij schommelt al enige tijd tussen de zes tot acht zetels in de peiling. Op de vraag aan potentiële kiezers waarom zij niet op de partij zouden stemmen, antwoorden zij dat de partij principieel is, maar realisme mist en dat de kans op regeren te klein is. Ook noemen ze dat ze op andere standpunten dan dierenwelzijn van mening verschillen met de partij.

Lees ook

Maar vooral vinden ze dat de partij zich te veel op dieren richt en te weinig op mensen. Ook eigen kiezers vinden in meerderheid (70 procent) dat de partij zich naast dier, natuur en milieu ook met 'mensendingen' moet bezighouden. Slechts 30 procent vindt dat de partij zich vooral moet richten op dier, natuur en milieu. De partijnaam is geen onderwerp van discussie: slechts een op de vijf PvdD-kiezers vindt dat die anders moet.

Geen heimwee naar Thieme

Lijsttrekker Ouwehand staat er goed op bij kiezers. 90 procent van haar achterban vindt dat ze het goed doet, onder alle kiezers is dat de helft (50 procent). Ze is volgens kiezers vooral betrokken, intelligent en sympathiek.

Kiezers over Ouwehand en Thieme

Ouwehand zorgt ervoor dat maar weinig kiezers heimwee hebben naar Marianne Thieme, partijleider van het eerste uur. Maar 6 procent van de huidige Partij voor de Dieren-kiezers vindt dat Ouwehand het slechter doet. Volgens een derde (35 procent) functioneert Ouwehand zelfs beter en volgens 42 procent zijn ze ongeveer even goed.

Imagometer Ouwehand

Lees ook

Joyce Boverhuis presenteert de uitslagen van het onderzoek in EenVandaag..
info

Over dit onderzoek

Het onderzoek is gehouden van 3 tot en met 5 maart 2021. Aan het onderzoek deden 29.137 leden van het Opiniepanel mee, waarvan 1235 mensen met een huidige voorkeur voor de Partij voor de Dieren en 2.861 mensen die die partij een kans geven op hun stem (potentiële kiezers). Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk: leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Het Opiniepanel bestaat uit 70.000 leden.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.