De helft van de kiezers (50 procent) wil dat Nederland zich wél houdt aan de Europese begrotingsnorm van 3 procent. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 20.000 mensen. 43 Procent vindt dat Nederland zich niet aan de EU-norm hoeft te houden.

Kiezers van de VVD (76%), het CDA (81%), D66 (65%), GroenLinks (53%) en de ChristenUnie (54%) vinden in meerderheid dat Nederland het tekort in 2013 moet terugbrengen tot maximaal 3 procent.

Kiezers PvdA, PVV, SP tegen

Stemmers op de PvdA (55%), PVV (60%) en de SP (69%) zijn in meerderheid tegen, zij vinden dat het begrotingstekort van Nederland volgend jaar boven de 3 procent mag liggen.

Koopkracht inleveren

Als Nederland de 3-procentsnorm wil halen moet er flink bezuinigd worden. Dat kost burgers koopkracht – in de Catshuis-voorstellen zou de gemiddelde Nederlander er 2,5 procent in koopkracht op achteruit gaan. Niet iedereen is hiertoe bereid: 46 procent van de kiezers wil wel 2,5% koopkracht inleveren, 48 procent niet. Ook hier zijn kiezers van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor, stemmers op de PvdA, PVV en SP tegen.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 20.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats op 23 en 24 april 2012.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2010.